Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

compensatie na wanprestatie

Vraag gesteld door Jeroencasper op 25 november 2017

Kan ik van mijn garage, waar ik mijn auto nieuw heb gekocht, compensatie verwachten voor het missen van mijn bedrijfsauto. Door toedoen van de garage heb ik een week lang een auto moeten huren. Mij is geen vervangend vervoer aangeboden.

Onlangs heb ik mijn bedrijfsauto ruim een week niet kunnen gebruiken doordat dezelfde garage de 7 polige stekker aansluiting verkeerd heeft gemonteerd. Dit veroorzaakte een storing welke deze garage niet direct kon verhelpen.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Door een fout van uw garagist heeft u een week lang geen gebruik kunnen maken van uw bedrijfsauto. De dealer kon u geen vervangend vervoer aanbieden, waarop u noodgedwongen een auto heeft moeten huren. U vraagt zich af of u deze kosten (gevolgschade) kunt verhalen op de garagist.

Wanprestatie (art 6:74 BW)
Als vaststaat dat de garagist toerekenbaar tekort is geschoten in de uitvoering van de verbintenis (foutieve montage 7-polige stekkerdoos), maakt dat u gevolgschade (kosten huurauto) kunt verhalen op de garagist, daar de garagist geen vervangend vervoer voor u ter beschikking had, en de benodigde reparatie niet terstond kon uitvoeren.

Schadevergoeding
Bij verhalen van (gevolg)schade dient de eiser de schade te kunnen aantonen. Voorts geldt er een schadebeperkingsplicht.

Een deel van de huurautokosten blijven voor eigen rekening. Dit komt door aftrek van de uitgespaarde kosten. U spaart kosten uit door dat u niet met uw eigen auto rijdt (afschrijving eigen auto etc).

Meer informatie over klachten na reparatie of onderhoud vindt u op onze website.