Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Citroen C3 in september gekocht. 4 jaar oud. Vast navigatiesysteem in de auto. Moet naar mijn idee goed zijn en up to date.

Vraag gesteld door Joke Raves op 8 februari 2018

Navigatiesysteem hoort toch goed te zijn als ik een auto koop van 3.5 jaar. Citroen zegt van n8et. Hoort bij accessoires. Zit vast in de auto, dus geen accessoires. Voor 160€ laten updaten door hun. Nieuwe TomTom 140€. Punt a gevaarlijk, punt b veel te duur en punt c getu8gt van slechte servi e.

Antwoord van Leo

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U heeft een gebruikte auto gekocht met een ingebouwd navigatiesysteem met verouderde software.

Verouderde (ingebouwde) navigatiesystemen in auto’s:

* Navigatie biedt, mits tijdig ingesteld, mits geupdatet, steun en gemak aan veel bestuurders. En als je je er niet prettig bij voelt: niet gebruiken.

* Navigatie is een rijtaak-ondersteunend systeem zijn. Je moet als automobilist beslist zelf blijven nadenken en beslissen

* Dealers die een auto met ondersteunende systemen verkopen, moeten hun klanten betere informatie geven hoe hiermee om te gaan. Maar dat gebeurt nog niet altijd

* De ANWB kan er niet voor zorgen dat de oudere (mogelijk achterhaalde) systemen worden geupdatet maar we adviseren leden goede afspraken te maken met de dealer.

Uit voorbeelden is gebleken dat het niet altijd verstandig is om blindelings op de navigatie af te gaan want, met name ingebouwde, navigatiesystemen kunnen niet altijd de juiste informatie geven. Ze kunnen per definitie niet 100% up to date zijn. Er verandert constant wel iets aan de wegen. We weten dat Rijkswaterstaat en gemeenten de problematiek van verkeerd rijden door niet recente kaarten niet op hun prioriteitenlijstje hebben staan. Het aantal meldingen wordt namelijk hierover steeds minder.

En ook de bestuurders vergeten onbewust of bewust (vanwege de hoge prijs) hun navigatie elke keer te updaten. Daarbij komt dat sommige kaart-updates vaak ook niet meer door dealers worden ondersteund.

Het is daarom goed om u te realiseren dat het allemaal rijtaak-ondersteunende systemen zijn. Je moet als automobilist beslist zelf blijven nadenken en beslissen. Het systeem bepaalt niet wat er moet gebeuren maar het geeft alleen adviezen. Het is ook niet voor niets dat er in de rijlessen tegenwoordig ook les gegeven wordt hoe om te gaan met dit soort systemen.

Ook dealers die een auto met ondersteunende systemen verkopen, zouden hun klanten betere informatie moeten geven hoe hiermee om te gaan. Maar dat gebeurt nog niet altijd.

Aandacht voor navigatie

Naar aanleiding van ledenvragen op ons expert platform over door de dealer verouderde ingebouwde navigatiesystemen onderzoeken we deze zomer waar de grootste knelpunten voor onze leden zitten op dit gebied. Deze problematiek leggen we o.a. voor aan het ANWB ledenpanel. www.anwb.nl/denkmeemetdeanwb

We kunnen ons voorstellen dat u als ANWB lid verwacht dat bij de aankoop van een 2e hands auto mét ingebouwde navigatie gevoed wordt door recent kaartmateriaal. En dat de verkoper voor de koop tenminste moet kunnen melden wanneer de laatste update heeft plaatsgevonden zodat u geïnformeerd of gewaarschuwd bent.

De ANWB kan er echter niet voor zorgen dat de oudere (mogelijk achterhaalde) systemen worden geupdatet maar we kunnen leden wel adviseren goede afspraken te maken met de dealer en/óf toekomstgericht te denken over het updaten van kaartmateriaal bij aankoop van een tweedehands of nieuwe auto. De resultaten van het onderzoek worden eind september verwacht.

Kortom navigatie biedt, mits tijdig ingesteld, mits geupdatet, steun en gemak aan veel bestuurders. Onderzoek geeft dat aan: https://www.verkeersnet.nl/212/veiligheid-voorop-bij-navigatie/ Maar…

ook hier wordt de opmerking gemaakt dat er nader onderzoek nodig is om het effect goed in beeld te krijgen. Er is blijkbaar twijfel. Zie de laatste alinea.

De waarheid zal wel ergens in het midden liggen: voor een deel van de bestuurders zal het helpen, voor een deel werkt het niet goed. Per saldo gaan wij er voorlopig van uit dat het positieve effect groot genoeg is om navigatie te adviseren.

Maar mocht u niet geholpen zijn met navigatie en de voorkeur geven aan de ‘ouderwetse’ manier om de route te vinden (bijv m.b.v. de bewegwijzering en kaarten) dan is dat natuurlijk helemaal goed. Het is immers geen verplichting om van de beschikbare hulpmiddelen gebruik te maken.