Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

VW verband softwareupdate en problemen EGR aantonen

Vraag gesteld door PB16 op 18 april 2018

Na reparaties van de EGR-klep en EGR-koeler ben ik in een juridisch "gevecht" geraakt met volkswagen. Ik eis kosten op van volkswagen en heb hiervoor de rechtsbijstand ingeschakeld. In mijn auto (passat diesel) is een update gedaan van de sjoemelsoftware.
Volkswagen geeft nu aan dat er geen verband is tussen de software update en de EGR problemen. Om deze zaak toch voort te kunnen zetten dien ik nu gegevens aan te dragen waaruit toch blijkt dat er wel degelijk een verband is. Zoals op de diverse forums te lezen is lijkt dit overduidelijk het geval, echter ontbreken de feiten.

Hebben jullie als ANWB informatie beschikbaar waaruit blijkt dat er wel degelijk een verband is tussen de software update en de problemen die daarna ontstaan?

Antwoord van Leo

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U vraagt of er een verband is tussen de softwareupdate en de EGR problemen van uw Volkswagen Passat.

Op de site van Volkswagen vindt u hier zelfs een terugroepactie over.

Volkswagen heeft een extra regeling voor klanten die klachten hebben over bepaalde delen van het motor- en uitlaatgasreinigingssysteem, die zijn ontstaan nadat de EA189-update is uitgevoerd. Deze extra regeling geldt voor een periode van 24 maanden na uitvoering van de EA189-update en alleen voor auto’s met een kilometerstand tot maximaal 250.000 km op het moment dat er van deze regeling gebruik wordt gemaakt (afhankelijk van wat als eerste wordt bereikt). Uiteraard geldt de extra regeling ook met terugwerkende kracht voor alle betrokken auto’s die in het verleden al zijn aangepast.


Deze extra regeling geldt voor 11 onderdelen van het uitlaatgasterugvoersysteem, het brandstofinspuitsysteem en het uitlaatgasnabehandelingssysteem. Hieronder wordt verstaan: de omschakelklep uitlaatgasterugvoer, de uitlaatgasterugvoerklep (beide onderdeel van de EGR (Exhaust Gas Recirculation), de lambdasonde, de temperatuursensor, de verschildruksensor, de verstuivers, de hogedrukpomp, de brandstofgalerij, de drukregelklep, de druksensor en de inspuitleiding.

De EGR wordt hier met name genoemd.***

Reactie van PB16:

Beste Leo,

Bedankt voor de reactie, deze informatie was mij bekend. Volkswagen geeft op de site ook aan:

"Door middel van deze extra regeling geeft Volkswagen een duidelijk signaal af dat de EA189-update geen negatieve gevolgen heeft voor de levensduur van de auto. Deze regeling beoogt het vertrouwen van de klant in de EA189-update te versterken en klanten aan te moedigen om deze technische aanpassing bij hun auto’s uit te laten voeren."

Hiermee neemt Volkswagen direct afstand dat de EGR problemen een probleem zijn van de update. Probleem is op dit moment het ontbreken van feiten waarmee aangetoond kan worden dat de EGR een probleem is na de update. Hebben jullie hier nog extra ondersteunende informatie (feiten) voor?***

Reactie van Michiel Claesen:

Eén van de oorzaken voor het ontstaan aan het defect aan de EGR na de software update, is gelegen in worden in een grotere stroom uitlaatgassen - die ook nog eens meer roet deeltjes bevatten - die de EGR passeert

Volkswagen geeft mijns inziens wél juist toe dat er een causaal verband bestaat tussen de software update en de mogelijke defecten aan de 11 onderdelen, welke deel uitmaken van de speciale garantieregeling van Volkswagen.

NB: wanneer één van de 11 genoemde onderdelen na de update voor de tweede keer defect is, dan zal deze wederom kosteloos worden vervangen onder dezelfde voorwaarden (tot 24 maanden na update en tot een kilometrage van 250.000 km).***

Reactie van Andre_O:

Bij mij is enkele weken geleden de EGR-koeler "geploft" (Tiguan 2.0 van 2010 met 190.000 km op de teller) en vervolgens is de reparatie onder coulance gerepareerd, mede met verwijzing naar de aanvulling op de VW website. Daar ik ook nog steeds mobiliteitsgarantie had werd ook de huurauto volledig vergoed.
Wel moet ik nu het vervangen van een koelwaterslang betalen. Ik vraag mij af of er een verband is tussen het defect raken van de EGR koeler en het scheuren van de betreffende slang.***

Reactie van Michiel Claesen:

Ik zal uw vraag maandag a.s. ter beoordeling voorleggen aan onze technische experts.***

Reactie van Andre_O:

Dank, helder!***

Reactie van Michiel Claesen:

Er bestaat geen causaal verband tussen de uitgevoerde reparatie EGR-koeler en de koelwaterslang, aldus mijn technische collega's.