Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Bekeuring Frankrijk fraude?

Vraag gesteld door AshGJ op 31 januari 2018

Hallo, ik heb aangetekend een bekeuring uit Frankrijk ontvangen. Ik denk dat het een valse (fraude) bekeuring is.
1. De brief van 3 pagina's was in het Frans, niet in het Nederlands.
2. De 3 brieven zijn in zwart wit en niet in kleur.
3. Volgens mij klopt het IBAN nummer niet.
4. Volgens mij kloppen de bedragen niet (€.180-€.144)
5. Op de site van de Antai het ik mijn dossier gecheckt, de informatie die ik heb ingetoetst (kenteken-naam-bekeuringsnummer etc.), komt niet overeen met een, bij de Antai bekend dossier.
6. Op de brief staat een ander telefoonnummer dan op de website.
Wat doe ik hiermee? Is het fraude dan wil ik hiermee mensen waarschuwen om maar vooral heel veel te checken.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een bekeuring ontvangen uit Frankrijk. U vraagt zich af of deze echt is.

Vaak worden buitenlandse boetes in het Nederlands of Engels vertaald. Alleen officiële instanties kunnen kentekengegevens opvragen in een ander land. Twijfelt u toch nog over de echtheid let dan op of de volgende punten op de bekeuring staan:

  • naam en adres van de kentekenhouder/bestuurder
  • welke verkeersregel u hebt overtreden (met wetsartikel)
  • het boetebedrag en of je administratie- procedurekosten moet betalen
  • hoe u kunt betalen
  • wat de gevolgen zijn van niet betalen
  • welke beroepsmogelijkheden er zijn
  • de gegevens van de instantie die de boete heeft opgelegd (vaak met vermelding website)
  • naam van degene die de zaak behandelt.

De bekeuring wordt per post naar het huisadres gestuurd, nooit per email. Twijfelt u toch nog, bel dan met de instantie die de boete heeft opgelegd. Vaak kunt u ook op de website van die instantie een en ander controleren.

Ik begrijp dat u al het een en ander heeft nagetrokken. Twijfelt u na deze informatie nog, stuurt u dan uw boete aan ons toe per mail: experts@anwb.nl.

Meer informatie over boetes uit Frankrijk vindt u op onze website.