Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Voorrang op rotondes in Nederland

Vraag gesteld door Voorrang op rotondes op 21 februari 2018

Het is mij opgevallen dat in heel Nederland de voorrangsregels tussen auto's en fietsers op fietspaden op rotondes niet gelijk zijn. In Drenthe (Hoogeveen) heeft het autoverkeer op de rotonde VOORRANG. Dus als ik rond rijd en afsla dan heb ik met de auto voorrang. De fietser die zijn/haar weg blijft volgen moet voorrang verlenen. Er staan haaientanden.
Echter, in het westen (Zoetermeer) hebben fietsers WEL VOORRANG op rotondes. Daar moet het afslaande autoverkeer voorrang verlenen.
Dit leidt met regelmaat tot gevaarlijke situaties! Naar mijn mening moet er toch een eenduidige regel komen?
En dan lijkt mij dat afslaand verkeer voorrang moet verlenen, net zoals op normale kruispunten.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over de regels op rotondes.

Het uitgangspunt is dat naderende bestuurders voorrang verlenen aan bestuurders op de rotonde. Dat kan anders zijn als er gebruik wordt gemaakt van verkeerstekens die de voorrang regelen, zoals haaientanden. Verkeerstekens gaan namelijk boven verkeersregels.

Voor fietsers is het van belang of het fietsgedeelte een apart fietspad is, of een fietsstrook als onderdeel van de rijbaan. Is het een onderdeel van de rijbaan, dan is ook hier de regel dat bestuurders die de rotonde naderen de bestuurders op de rotonde voor moeten laten gaan. Is er sprake van een fietspad, dan kan de situatie anders zijn. Zijn er verkeerstekens, dan gaan deze voor de algemene regel.

Voor informatie over rotondes en de regels die hier gelden verwijs ik graag naar onze website.