Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schade aan auto

Vraag gesteld door R. ten Hooven op 5 april 2019

Kan er aan de aard en omvang van de schade aan de auto worden vastgesteld hoe die schade moet zijn ontstaan. De tegenpartij claimt dat de schade aan onze auto is ontstaan door achteruitrijden en dat is wat wij zeker weten dat dat niet het geval was. De tegenpartij zegt een getuige te hebben. Getuige heeft zich niet op de plek van de aanrijding laten zien. Tegenpartij heeft hem gebeld en gevraagd of deze wilde getuigen.
Wij willen door een onafhankelijke expert een oordeel over hoe de schade moet zijn veroorzaakt. De techniek is ons enige bewijs om de aansprakelijkheidsclaim door de tegenpartij te weerleggen. Mijn vrouw is degene die in haar auto is aangereden.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Uw vrouw is recentelijk betrokken geweest bij een aanrijding. De tegenpartij stelt dat uw vrouw de aanrijding heeft veroorzaakt door achteruit te rijden. De getuige onderbouwt zijn lezing middels een getuige die echter niet ter plaatse was ten tijde van de aanrijding. U vraagt zich af of aan de hand van het schadebeeld de werkelijke toedracht kan worden vastgesteld.

Schade
Uitgangspunt is dat een ieder zijn eigen schade draagt, tenzij men kan bewijzen dat een andere partij aansprakelijk is voor de schade.

Vaststellen toedracht
Middels een ongevallenanalyse en/of aan de hand van stille getuigen (remsporen, schadebeeld etc.) kan met name bij aanrijdingen met grote schade. Bij parkeerschade kan de toedracht soms aan de hand van de stootrichting worden beoordeeld, wanneer de auto's elkaar niet recht maar schuin hebben geraakt.

Getuige(n)
Meestal wordt op het schadeformulier aangegeven of er getuige(n) zijn, die het de aanrijding hebben zien gebeuren. Het kan zich echter ook voordoen, dat een getuige zich enige tijd na datum ongeval zich meldt (bijvoorbeeld na getuigenoproep). Uitgaande van uw informatie heeft her er alle schijn van, dat de tegenpartij middels een hem bekende persoon de aansprakelijkheid volledig bij uw vrouw te leggen. Raad u aan hier melding van te maken bij uw verzekeraar. Wellicht kan uw eventuele verhaalsrechtsbijstand de gesprekshistorie van de tegenpartij opvragen, waardoor uw lezing kan worden bevestigd.

Meer informatie over schade claimen vindt u op onze website.