Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Oliepomp stukgelopen van mijn BMW 520d uit 2010. Motor volledig stukgelopen en nieuwe motor nodig. Moet BMW bijdragen aan de kosten?

Vraag gesteld door Boogie11 op 26 april 2018

Ik ben in bezit van een BMW 520d uit 2010. Onlangs gaf tijdens het rijden de auto een melding van te lage oliedruk. Ik ben onmiddelijk gestopt, maar het was al te laat. De oliepomp is stukgelopen en ten gevolge is de motor volledig stukgelopen. Distributiekettingen stuk geslagen, gaten in kleppendeksels, lagers stuk, turbo stuk. Hier moet een volledig nieuwe motor in. Kosten zijn 6500 euro. De auto is iets over 7,5 jaar oud en heeft 200.000km gelopen. Ik ben van mening dat dit defect niet had mogen voorkomen. Zo'n motor moet tenminste 400.000km kunnen lopen voordat dergelijke problemen mogen optreden.BMW geeft niet thuis, omdat de auto niet bij hun in onderhoud is en de leeftijd en kmstand te hoog zijn. Ik ben van mening dat dit probleem niets met onderhoud te maken heeft. Moet BMW bijdragen aan de kosten en welke stappen zou ik hiervoor kunnen nemen?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Bedankt voor de reactie. Helaas heb ik deze auto particulier gekocht. En ik verwacht ook niet dat de verkopende partij op de hoogte was van het probleem. Het optreden van een soortgelijk probleem is niet voorspelbaar.

Daarom vraag ik mij af wat mijn rechten zijn tov fabrikant en/of importeur.***

Reactie van Marika Oliviera:

U hebt een BMW 520d uit 2010 met 200.000 km op de teller. Onlangs kreeg u tijdens het rijden een melding dat de oliedruk te laag zou zijn. U bent direct gestopt maar de motor was toen al volledig stuk. De reparatiekosten bedragen €6500,- . U vraagt zich af of u dit gebrek al had mogen verwachten en of BMW moet meebetalen in de reparatiekosten. BMW dealer wilt u nu namelijk niet tegemoet komen in de kosten omdat de auto niet bij hen in onderhoud is geweest en de kilometerstand te hoog is.

Levensduur dieselmotor
De gemiddelde levensduur van een dieselmotor bedraagt - bij normaal gebruik en regulier onderhoud - circa 350.000 km.

Wettelijke garantie
Wanneer u een BMW 520D aanschaft dan heeft u zeker niet te verwachten - bij normaal gebruik en regulier onderhoud - dat de motor bij een kilometrage van circa 200.000 km vervangen moet worden.

Nu dat echter wél aan de orde is, kunt u zich als consument beroepen op de wettelijke garantie (Conformiteit ex art 7:17 BW). Voor een beroep op conformiteit dient u zich te wenden tot de verkoper (ga dus naar het bedrijf waar u de auto kocht), waarbij u deze in de gelegenheid stelt het gebrek te verhelpen (plaatsen nieuwe motor).

Verdeling reparatiekosten
Op grond van art 7:21 lid 2 BW komen de herstelkosten en kosten vervangend vervoer geheel en al voor rekening van de verkoper.

Geschil
Mocht u er met de verkoper niet uitkomen, dan adviseer ik u de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.

Mocht de dealer weigeren de herstelkosten voor zijn rekening te nemen, schakel dan uw eventuele rechtsbijstand in. Mocht u niet over rechtsbijstand beschikken, dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen mits de verkoper bij de BOVAG aangesloten is.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.