Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

fietsers oprijden op rotonde en rechts inhalen

Vraag gesteld door PEtervandeWiel op 9 maart 2018

Het blijft een moeilijke verkeersomgeving: de rotonde.
Op een rotonde, met op de rotonde ingetekend fietspad met onderbroken (stippel)lijnen, staan haaientanden voor de toerit voor zowel het autodeel als het fietsdeel.
Moet een fietser wachten totdat de rotondetoerit vrij is van autoverkeer voordat hij de rotonde oprijdt?

Rechts inhalen is in onze verkeersregels doorgaans verboden. Geldt dat ook voor fietsers op de rotonde in bovenstaande setting? (het voorkomt fietsers in de dode hoek!)

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vraag over de verkeersregels op een rotonde waarbij het fietspad op de rotonde is gemarkeerd. Er staan voor zowel het weggedeelte voor overige bestuurders als op het fietsgedeelte haaientanden.

De algemene regel is: naderende bestuurders verlenen voorrang aan bestuurders op de rotonde. Een rotonde is in de wet niet vastgelegd als voorrangsweg, maar in de praktijk wordt op elke rotonde de voorrang door borden geregeld. Borden of verkeerstekens gaan boven de algemene verkeersregels. Staan er haaientanden, dan betekend dat dus dat je het overige verkeer voor moet laten gaan.

Is de fietsstrook een deel van de rijbaan en is meestal, dan gelden dezelfde voorrangsregels als op de rotonde. Bestuurders óp de rotonde hebben voorrang.

Met betrekking tot uw vraag over inhalen is het uitgangspunt dat inhalen links gebeurd. Fietsers dienen elkaar links in te halen; zij mogen andere bestuurders rechts inhalen. Is er een zebrapad, dan is het inhalen vlak voor of op de voetgangersoversteekplaats verboden. Is er file, dan mag rechts worden ingehaald.

Voor meer informatie over de regels op rotondes verwijs ik u naar onze website.