Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aantonen reden stukgaan distributieketting

Vraag gesteld door John_d_b op 28 februari 2018

Ik heb een klacht ingediend bij de geschillencommissie over het breken van de distributieketting van mijn Fiat Punto. De behandeling moet nog plaatsvinden. Ik heb dit gedaan conform de adviezen en slablonen op deze site van de ANWB. In het verweer van de tegenpartij moet ik nu aantonen wat de oorzaak is voor het breken van de distributieketting. De auto heeft wel een week bij de dealer gestaan voor diagnose, die hebben de gebroken ketting vastgesteld. Zij hebben echter een begroting afgegeven en geen exacte schadebegroting of expertiserapport. Maar tegen de dealer loopt de klacht nu.
1. Ik heb dus een rapport nodig van een deskundige. De auto is inmiddels gerepareerd en ik beschik over de defecte onderdelen. De slijtage en de gebroken distributieriem schakel is duidelijk te zien. Hoe krijg ik dit voor elkaar?
2. In hetzelfde verweer betwisten ze non-conformiteit, ik moet aantonen dat het gebrek van meet af aan aanwezig was. Hoe kan ik dit?
3. Verder wordt aangegeven dat ook als er sprake zou zijn van non-conformiteit er nog geen recht is op schedevergoeding. Reden hiervoor is dat er eerst sprake moet zijn van verzuim. Dat treedt op wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning en nakoming binnen de termijn uitblijft. Zij stellen dat ik hun niet in gebreke heb gesteld maar een verzoek heb ingediend. Ik heb letterlijk de ANWB tekst gebruikt hiervoor.
“Gezien de gebreken is er sprake van non-conformiteit…”

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een geschil aanhangig gemaakt bij de Geschillencommissie Voertuigen, daar de dealer zich niet aansprakelijk acht voor het breken van de distributieriem. Als verweer stelt de dealer onder meer, dat u maar dient aan te tonen, dat de distributieketting zelf gebrekkig was. U vraagt de ANWB nu om advies.

Bewijslast
Ik zou de Geschillencommissie Voertuigen verzoeken de bewijslast om te keren. De dealer dient bij uitstek te weten, wat de oorzaak is voor het breken van de ketting, daar zij de reparatie hebben uitgevoerd. Vraag is nu of de dealer louter de distributieset heeft vervangen, of dat ze tevens de oorzaak van het breken van de ketting hebben hersteld.

Aan de hand van de distributieketting zelf kanniet direct gezegd worden wat de oorzaak van het breken is.

Overigens kent de Geschillencommissie zelf ook technische expertise. Mocht de commissie een nader technisch onderzoek noodzakelijk vinden, dan zullen zij dit gelasten. Raad u aan dit onderwerp nu voor te leggen aan de Geschillencommissie (bellen/mailen).

Ingebrekestelling
Als u ons stappenplan 'klachten na aankoop' juist heeft opgevolgd, dan heeft u juridisch bezien aan uw verplichtingen voldaan. U heeft de dealer schriftelijk in gebreke gesteld, waarbij de dealer na het verstrijken van de aangezegde termijn in staat van verzuim is geraakt.

Mocht u deze stappen niet (juist) hebben opgevolgd, dan raad ik u aan dit middels onze voorbeeldbrief (aangetekend) alsnog te doen. Vervolgens adviseer ik u het geschil bij de Geschillencommissie in te trekken, teneinde te voorkomen dat de zaak om procedurele voorwaarden verloren gaat.

Voor ons stappenplan 'klachten na aankoop' verwijs u naar onze website.***

Reactie van John_d_b:

Inmiddels heeft er door een deskundige namens de geschillencommissie technisch onderzoek plaatsgevonden. Conclusie is dat de ketting en overige onderdelen geen extreme vorm van slijtage vertonen. De kettingschakel is door een geweldsbreuk opengetrokken. Waarom de kettingschakel middels een geweldsbreuk is opengetrokken kan de deskundige niet vaststellen.

Wat kan de commissie met deze conclusie?

Ik heb een andere vraag over non-conformiteit. Wat zou volgens de ANWB de technische levensduur in kilometers of jaren van een distributieketting moeten zijn? Is hier een referentiekader voor?