Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Eisen Brandblusser

Vraag gesteld door ANWB Webcare op 2 december 2016

Onderstaande vraag is gesteld door een ANWB lid op Facebook:

Aan welke keurmerken moet een brandblusser voor in de auto voldoen?

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

Om in Nederland een draagbaar blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen of verhandelen is het Rijkstypekeur vereist. Dit "keurmerk" wordt aangegeven in de ellips op het etiket van een draagbaar blusapparaat. Aan de hand van het Rijkstypekeur kan vastgesteld worden dat het blusapparaat geschikt is voor de brandklasse zoals is aangegeven op het etiket (A, B, C, D of F). Het voorgaande is wettelijk verankerd in het Besluit draagbare blustoestellen 1997. Het Rijkstypekeur wordt in Nederland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door NCP Certificatie beheerd en uitgegeven.

Het is zonder dit Rijkstypekeur niet toegestaan draagbare blusapparaten in Nederland te verkopen en of te verhandelen met de intentie deze op de Nederlandse markt te brengen.

Alle in Nederland verkrijgbare draagbare blussers voldoen dus aan de eisen.