Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Aankoop Ford Kuga 2018 met Navigatie van 2015/2016

Vraag gesteld door Bertie01 op 17 juli 2018

Ik heb 7 July 2018 een nieuw Ford Kuga gekocht met een achteraf verouderd Navigatie systeem met oude kaarten in het zo geroemde Sync 3 van Ford
FORD heeft 7 jaar gratis updaten in het vooruitzicht gesteld maar hebben mij laten weten dat er geen update beschikbaar is en kunnen geen datum noemen wanneer dit wel is, Ford is zeer klant onvriendelijke wat klachten betreft en tonen geen enkel begrip voor mijn klacht en nu blijkt dat alle sync 3 systemen dit probleem hebben hoe moet ik hier mee omgaan?

Antwoord van Erik Jan

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

Het navigatiesysteem (Sync3) van Ford niet beantwoordt met de redelijke verwachtingen, welke u op grond van de koopovereenkomst ervan mocht hebben. (Non-conformiteit art 7:17 BW).

Dat maakt dat dit product ondeugdelijk is en niet geschikt voor normaal gebruik. Bovendien laat Ford Nederland een ieder in het ongewisse over een datum waarop de lang verwachte update beschikbaar komt, noch hoeveel de update gaat kosten en voor wiens rekening deze update komt.

Ik adviseer u de dealer hiervoor schriftelijk in gebreke te stellen (voorbeeldbrief) waarin u van de dealer eist, dat hij binnen redelijke termijn alsnog te voldoen aan zijn verplichtingen door levering van navigatiesoftware, welke wel voldoet aan de redelijke verwachting, waarbij het kaartinformatie niet veel ouder mag zijn dan één jaar.

Wanneer de dealer niet binnen de gestelde termijn, aan zijn verplichtingen voldoet, kunt u overwegen de dealer in rechte te betrekken.

Geschillencommissie Voertuigen
Wanneer de dealer in verzuim is, kuntu het geschil - al dan niet behulp van uw rechtsbijstand - ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen. Het is overigens essentieel dat u zich hierbij beroept op de wettelijke garantie (conformiteit ex art 7:17 BW). Zie art 21 lid 2 sub a BOVAG-voorwaarden.

Verzoek de rechter of Geschillencommissie Voertuigen de koopovereenkomst partieel (gedeeltelijk) te ontbinden, waarbij de dealer wordt verplicht tot terugbetaling van een aanmerkelijk gedeelte van de prijs die voor het SYNC3-systeem betaald is. Verzoek de rechter of commissie de hoogte van de schade naar redelijkheid vast te stellen.

Zie aanvullend ook ons Stappenplan klachten na aankoop.

 


***

 

 

 

Reactie van Bertie01:

 

 

Ik las bij een eerdere vraag over het gebrekkige Sync 3 systeem dat ANWB voor de leden wil reageren naar Ford is dit al gebeurt?

 


***

 

 

 

Reactie van Jos van der Drift:

 

 

U heeft een vraag over de kaartupdate van de Ford Sync3 die nog altijd niet actueel is.

Er zijn inderdaad veel klachten omtrent het oude kaartmateriaal waarvoor na vier jaar nog altijd geen recente kaart voor beschikbaar is. We hebben inderdaad ons beklag gedaan richting Ford vanwege de nodige klachten. Ook consumentenprogramma's en de Consumentenbond hebben veelvuldig klachten op hun bureau gekregen. Ford blijft ook recent roepen nog geen update beschikbaar te hebben en geen indicatie kan geven wanneer wel.

Vandaar ons advies individueel een beroep op het non conformiteitsbeginsel specifiek voor een ingebouwd navigatiesysteem. Zie het Stappenplan zoals ook vermeld in het voorgaande antwoord met voorbeeldbrief. Vervolgens zou u nog kunnen aankloppen bij de Geschillencommissie om de druk op Ford Nederland op te voeren. Zeker wanneer er steeds meer individuele klachten duidelijk meer de juridische kant op gaan, achten wij de kans groter dat Ford wél gevoelig gaat worden voor de klachten en gevolgen.