Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verkeer van rechts heeft voorrang. Geldt dit ook als de weg van rechts verhoogd ligt of als er een drempel aanwezig is?

Vraag gesteld door -johan- op 29 juni 2017

Het is niet altijd duidelijk wanneer er sprake is van een woonerf. De entree van een woonstraat wordt ook wel gemarkeerd met een drempel. Heeft dit dan invloed op de voorrangsregels?

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U vraagt of een al dan niet verhoogde ligging van de zijweg invloed heeft op de voorrang.

Voorrangsregel woonerf 
Ja dat is zeker het geval. Maar dat is een complexe zaak. Het gaat om het begrip uitritten. Verkeer dat een uitrit verlaat moet voorrang verlenen aan alle andere verkeersdeelnemers. Een drempel in de zijweg heeft geen invloed op de voorrang: hoe dicht de drempel ook tegen de hoofdrijbaan aan ligt.

De grote vraag is altijd: wanneer is er sprake van een uitrit? En: is hier sprake van een uitrit?

Men spreekt over een uitrit:
- wanneer het door de situatie duidelijk is: uitrit van een boerderij of een parkeerterrein.
- of door de vormgeving. Is vaak aan de orde in woonwijken bij (woon)erven. Bedoeld om de ondergeschiktheid en het andere karakter van de woonstraat te benadrukken. Bij de vormgeving van een uitrit horen: doorlopende trottoirverharding, inritblokken, ontbreken van bochtbanden (die de indruk wekken van een gewone zijstraat). Maar dat is heel vaak niet eenduidig. Wel lastig voor de gewone weggebruiker.

En het kan zo veel eenvoudiger: met haaientanden en borden. Voorrang is te belangrijk om er onduidelijkheid over te laten bestaan.