Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kan mijn draagarm afbreken, door een onjuiste montage van de fuseekogel

Vraag gesteld door AlbertBennink op 23 juni 2018

Ik ben onlangs gestrand met mijn Renault Master, het wiel stond helemaal scheef in de wielkast , ik had geluk ,op een halve meter een boom gemist.
ANWB erbij en een monteur van mijn garage. Bleek dat ie uit de fuseekogel was geschoten. ANWB heeft toen samen met de monteur het spul weer in elkaar gekregen, en ik moest toen de wagen op de verharding zetten, om zo weggesleept kunnen worden .
Na 2 meter zakte het hele zooitje weer in elkaar. Dus moest de sleepdienst zich er zo mee redden .
Nu was de draagarm ook afgebroken.
De fuseekogel was 3 maand ervoor na een keuring vervangen, vanwege speling.
Aan het afgebroken deel dat op de weg lag, kon je zien dat er al een scheurtje in had gezeten, de helft was namelijk al verroest.
Nu is mijn vraag : zijn alle kosten voor mij ,want ik heb een rekening ontvangen waaruit blijkt dat ik alles dus moet betalen, is het niet een fout van de garage, want volgens mij was die fuseekogel niet juist gemonteerd.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Drie maanden na vervanging van de fuseekogel is deze onlangs losgeschoten van de draagarm met alle gevolgen van dien. U vraagt zich af voor wiens rekening de herstelkosten nu komen.

Garantie
Het heeft er alle schijn dat er sprake is van een causaal verband tussen de uitgevoerde reparatie en desbetreffende schade.

Afhankelijk van welke reparatievoorwaarden van toepassing zijn, zou dit normaliter onder garantie moeten vallen.

Mocht een beroep op garantie niet (langer) mogelijk zijn, dan kunt u de garagist aansprakelijk stellen voor de niet deugdelijk uitgevoerde reparatie en/of gebruik van ondeugdelijke onderdelen.

Tot besluit wijs ik u op ons stappenplanKlachten na reparatie of onderhoud.