Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Gaat rechtdoor op dezelfde weg ook op een rotonde voor?

Vraag gesteld door Paul Boersma op 16 oktober 2016

Moet een bestuurder wanneer die op een rotonde afslaat voetgangers voor laten gaan?
Het gaat om een rotonde binnen de bebouwde kom. Een auto die afslaat, kruist eerst een fietspad. Aan weerszijden van het fietspad staan op de rijweg haaientanden. Daarna kruist de afslaande auto het voetpad / trottoir.
De bestuurder van een afslaand ANWB busje zei (overigens heel vriendelijk) dat ik als voetganger alleen voorrang had als er zich een zebrapad bevond, dat niet het geval was.

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt of een autobestuurder bij het afslaan op een rotonde voorrang moet verlenen aan voetgangers.

De regel rechtdoor op dezelfde weg gaat voor geldt voor alle verkeersdeelnemers - dus ook voor voetgangers. Als een bestuurder van de rotonde afslaat van de rotonde moet deze inderdaad rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg voor laten gaan.

Uit uw verhaal maak ik echter op dat er eerst sprake is van fietspad en daarna de overstekende voetganger. Het is mogelijk dat er dan inmiddels geen sprake meer is van een afslaande bestuurder.