Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Waarom is er weinig aandacht voor gehandicaptenvoertuigen

Vraag gesteld door PaulusDB op 9 februari 2017

In het artikel over milieuzones ontbreekt info over uitzonderingen voor invalidenvoertuigen (met gehandicaptenparkeerkaart). In Duitsland zijn deze vrijgesteld van milieusticker.
Of dit ook in Nederland geldt is mij onbekend. Wel is het zo dat rolstoelbussen (speciaal aangepast) vaak een lange levensduur hebben (er worden vaak minder kilometers mee gereden, vergoedingen voor ombouw door gemeenten worden soms maar 1x per 10 jaar gegeven, etc.). De gebruikers van deze voertuigen zijn soms gebonden aan deze voertuigen (openbaar vervoer is niet altijd een optie). Door de beperkingen van de zones van Utrecht en Rotterdam zijn zij dan niet in staat om deze steden te bezoeken (terwijl dit soms wel nodig is vanwege ziekenhuisbezoek e.d.). Kan de ANWB hierin iets betekenen?

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een vraag over milieuzones en de al dan niet toegankelijkheid van gehandicapten voertuigen.Het is goed dat u dit aankaart.Voor een langdurige ontheffing voor een gehandicapte auto voor bezoek aan Utrecht geldt;
U woont in Utrecht of heeft een werk- of studieadres binnen de milieuzone.
U komt alleen in aanmerking voor een milieuontheffing als uw auto om medische redenen voor minimaal € 500,00 is aangepast. Voor Utrecht is er dus een langdurige ontheffing mogelijk maar dan moet er aantoonbaar aan de genoemde voorwaarden kunnen worden voldaan. Helaas lukt dat inmiddels niet meer op basis van een gehandicapten parkeerkaart.Inwoners en bezoekers van Rotterdam die met een auto die niet voldoet in de milieuzone moeten zijn, kunnen 12 keer per kalenderjaar per kenteken een dagontheffing aanvragen bij de gemeente. Een langdurige ontheffing kan óók op basis van medische gronden met soortgelijke voorwaarden als in Utrecht . Zie daarvoor Gebruikershandleiding Ontheffingen Verkeer en Vervoer van de gemeente Rotterdam.Ook de gemeente Amsterdam kent soortgelijke eisen om voor een ontheffing in aanmerking te komen wanneer het een aangepaste bedrijfswagen is voor gehandicapte doeleinden. Personeneauto's worden per definitie toegelaten.De informatie omtrent ontheffingen voor de genoemde doelgroep is inderdaad summier en lastig te vinden. Ik zal er op aandringen de informatie Milieuzones Nederland op onze website wat verder uit te breiden voor (aangepaste) gehandicapte voertuigen die de toegang worden geweigerd. Verder is het aanvragen van ontheffingen online misschien ook niet heel erg toegankelijk voor veel mensen. Je zou toch denken dat een Europese gehandicapte parkeerkaart min of meer voldoende bewijs zou moeten zijn om toegang tot de stad te kunnen verkrijgen. Wat mij betreft terecht dat u aan de ANWB meer aandacht vraagt en zal daarom dit onderwerp voorleggen aan ANWB Algemeen Ledenbelang. Misschien dat we ons sterk kunnen maken voor een wat meer gehandicapten vriendelijk deurbeleid van de betreffende gemeenten.***

Reactie van Jos van der Drift:

Voor wat betreft de belangenbehartiging voor leden met een handicap, willen we u nog adviseren uw signaal óók af te geven bij de specialistische belangenorganisatie Iederin die specifiek opkomen voor de belangen van de minder valide medemens,. Zij kennen deze wereld veel beter dan wij.