Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

controle roetfilter

Vraag gesteld door inspectie op 28 juni 2017

Tijdens de vakantie verloor de motor van mijn auto bij het klimmen tegen een berg en een caravan trekkend alle vermogen. Weer thuis in Nederland bleek mijn roetfilter "vol" te zitten. De sensoren die dat hadden moeten voorkomen, door tijdig regenereren hadden niet gewerkt. Doordat de temperatuur van het systeem roetfilter en sensoren heel hoog was opgelopen, waren beide kapot en moesten beide vervangen worden. Een kostbare aangelegenheid.
Maart j.l is mijn auto getest tijdens een reguliere onderhoudsbeurt. Ik meldde toen aan de garage dat ik een vreemd geluid meende te horen. Er is toen brandstofsysteemreiniger voor diesel motoren gebruikt en verder vermeld de bon, geen afwijkingen geconstateerd.
Mijn vraag is had toen niet geconstateerd kunnen/moeten worden dat de sensoren behorend bij het roetfilter niet juist werkten zodat een algehele kostbare vervanging had kunnen worden voorkomen ?

Antwoord van Leo

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U heeft tijdens uw vakantie met de caravan problemen gehad met het vermogen van uw auto en nu wordt het roetfilter als oorzaak aangegeven. U vraagt of dit bij een onderhoudsbeurt in maart geconstateerd had kunnen worden.

In 1e instantie denk ik niet dat dit probleem in maart al te voorzien was.

Als ik uw verhaal lees heeft u één keer gehad dat het vermogen wegviel. Ik ga er vanuit dat u op dat moment een melding heeft gekregen.

Als u vervolgens zonder problemen naar Nederland bent gereden zonder problemen is de kans klein dat de sensoren van het roetfilter het probleem waren.

Om hier verder iets over te zeggen is meer informatie nodig over de omstandigheden en het merk en type auto en de motorcode. Tevens de eventuele foutcode op moment van vermogenverlies.
***

Reactie van Leo Ruijgrok:

roetfilter en sensoren


Om het platform overzichtelijk te houden heb ik de reactie van de vraagsteller onder de oorspronkelijke vraag geplaatst.

Tijdens de vakantie verloor de motor van mijn auto bij het klimmen tegen een berg en een caravan trekkend alle vermogen. Het was niet mogelijk verder te rijden en na veel telefonisch gedoe etc werd besloten dat mijn auto en caravan zouden worden gerepatrieerd. Hetgeen ook is gedaan.
Weer thuis in Nederland heb ik mijn auto naar de garage gebracht. Uit testen bleek toen dat mijn roetfilter "vol" zat. De sensoren die dat hadden moeten voorkomen, door tijdig regenereren hadden niet gewerkt. Doordat de temperatuur van het systeem roetfilter en sensoren heel hoog was opgelopen, waren beide kapot en moesten beide vervangen worden.
Een kostbare aangelegenheid.
Maart j.l is mijn auto getest tijdens een reguliere onderhoudsbeurt. Ik meldde toen aan de garage dat ik een vreemd geluid meende te horen. Er is toen brandstofsysteemreiniger voor diesel motoren gebruikt en verder vermeld de bon, geen afwijkingen geconstateerd.
Mijn vraag is had toen niet geconstateerd kunnen/moeten worden dat de sensoren behorend bij het roetfilter niet juist werkten zodat een algehele kostbare vervanging had kunnen worden voorkomen ?
Mijn auto is van het merk Renault en 2.0 DCI Laguna.
Dit als aanvulling op mijn eerdere vraag en het antwoord daarop van de heer expert.

inspectie
Gevraagd op: 28-06-2017***

Reactie van Leo Ruijgrok:

Uw vraag was of in maart te voorspellen was dat u tijdens de vakantie problemen met uw roetfilter zou krijgen.

Gezien de omstandigheden ben ik van mening dat deze problemen niet te voorspellen waren.

Deze motor heeft veel koppel bij een laag toerental (2.000 rpm). Hierdoor is het mogelijk om langdurig met een laag toerental te rijden. Voor een correcte regeneratie is vaak een toerental van rond de 2.500 rpm noodzakelijk.

Wij adviseren dan ook om regelmatig minimaal 20 minuten met een toerental van minimaal 2.500 rpm te rijden.

Met de caravan achter de auto is het aan te raden om altijd een motortoerental van minimaal 2.000 rpm te hebben om ook optimale smering en koeling te garanderen.