Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Winnaar Noord-Brabant

2019

Frits van Bruggen (hoofddirecteur ANWB) heeft vrijdag 15 november in Diessen de laatste cheque van het ANWB Fonds van € 10.000 uitgereikt aan Stichting Benjamin Diessen.

Vooraan op de foto vlnr: Gerrit Overmans (wethouder), Jos van Erp (vrijwilliger), Frits van Bruggen (hoofddirecteur ANWB), Jac Linnemans en Chris Aerts.

Foto: Vera Claessen

Een nieuwe rolstoelbus voor 'De Nieuwe Eenhoorn'

Stichting Benjamin Diessen zet zich, samen met lokale partners, ervoor in om een woonvoorziening voor jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking te realiseren. Met daarnaast ruimte t.b.v. tal van laagdrempelige, maatschappelijke functies voor de gemeenschap in Diessen en omliggende dorpskernen.

Voor De Nieuwe Eenhoorn willen wij graag een (deel)rolstoelbus aanschaffen om de bewoners met een beperking én minder mobiele senioren in Diessen van en naar (dag)activiteiten te vervoeren.

Met de aanschaf van deze rolstoelbus:

  1. maken we het mogelijk voor een relatief kleine groep jongeren met een beperking een belangrijke plek te ‘veroveren’ midden in de gemeenschap van Diessen;
  2. ondersteunen we een groeiende groep minder mobiele ouderen in de kwaliteit van hun leven in het dorp; 
  3. creëren we een (uitvals)basis voor diverse organisaties om (dorps)activiteiten te organiseren ter bevordering van de sociale cohesie.

Deze multifunctionele bus gaan we gedeeld inzetten voor onder andere:

  • Het brengen naar en halen van de dagbesteding van jongeren met een beperking.
  • Uitjes van de bewoners van Benjamin.
  • Uitjes van de ouderen uit het dorp.
  • Gezamenlijke uitjes van de bewoners van Benjamin en ouderen uit het dorp.
  • Het brengen en halen van de jongeren met een beperking naar hun sport of hobby.
  • Het ophalen en terugbrengen van oud-inwoners van Diessen, die inmiddels in het verpleeghuis of verzorgingshuis elders wonen, om speciale activiteiten in Diessen bij te wonen.

Vrijwilligers verbonden aan partijen die betrokken zijn bij "De Nieuwe Eenhoorn" gaan de rolstoelbus besturen.

ANWB bijdrage gevraagd voor

Aanschaf van een (deel)rolstoelbus.