Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Schoolbus Zonnemaire

Binnenkort sluit de enige basisschool op het dorp Zonnemaire haar deuren. Hierdoor valt er een belangrijke pijler weg voor de leefbaarheid en de onderlinge sociale contacten. Omdat de meeste kinderen vanaf het schooljaar 2018-2019 naar een basisschool in Zierikzee moeten worden gebracht, ontstaat er een ongewenst effect van milieubelastend achter elkaar heen en weer rijden door ouders van en naar Zierikzee.

Duurzame oplossing

Er wordt gewerkt aan een duurzame oplossing voor dit vervoer vanuit Zonnemaire en omstreken naar de diverse scholen in Zierikzee. De start hiervan is per schooljaar 2018-2019. Het beleid is erop gericht dat dit een continue voorziening blijft voor de komende decennia, zodat ook nieuwe bewoners het heen en weer reizen niet als een belemmering zien om in Zonnemaire en omstreken te wonen.

Schoolbus ook voor ouderen

Het tweede leefbaarheidsaspect dat speelt is de vergrijzing en vereenzaming van ouderen in het dorp. Noodgedwongen trekken ouderen naar de stad om van de noodzakelijke voorzieningen gebruik te kunnen maken. Daarom is na de opstart van de schoolbus reeds besloten om ook voor deze doelgroep de bus te gaan inzetten in de uren dat de bus vrij is van leerlingenvervoer: overdag, in de avonden, weekenden en in de schoolvakanties. Daarmee worden twee belangrijke punten opgepakt en kunnen de vervoersmiddelen efficiënt en doeltreffend worden ingezet.

De bus wordt gereden door vaste, onbezoldigde vrijwilligers uit Zonnemaire en omstreken, met als doel de kosten per rit zo laag mogelijk te houden. Milieu, duurzaamheid en leefbaarheid zijn kernpunten binnen ons plan.

ANWB-bijdrage gevraagd voor

De aanschaf van een elektrische personenbus.