Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Fietslessen voor nieuwkomers Haaksbergen

Wijkracht wil fietslessen voor nieuwkomers en geïnteresseerde burgers in Haaksbergen organiseren onder begeleiding van vrijwilligers. De uitvoering hiervan zal geschieden onder de vlag van een buurtsportcoach, Taalhuis en Maatschappelijke begeleiding. Voor statushouders is het kunnen fietsen en een fiets bezitten het instrument tot zelfstandigheid, integratie en participatie.

Grote behoefte aan fietslessen

Naar aanleiding van presentaties in het taalcafé en tijdens taallessen van het ROC blijkt er veel behoefte te zijn aan fietslessen voor volwassenen. Dit idee is getoetst bij het Wijkracht onderdeel Maatschappelijke begeleiding en ook daar wordt de vraag herkend. Daarnaast zijn er ook individuele vragen van inwoners én een vraag van een fysiotherapiepraktijk bij Noaberpoort binnengekomen voor fietsles voor senioren (die na een opname/ revalidatie weer begeleid willen leren fietsen).

Vanuit zowel statushouders als andere burgers is er de wens om fietsles te krijgen, en dit wil Wijkracht realiseren.

ANWB-bijdrage gevraagd voor

De aanschaf van fietsen ten behoeve van de lessen.