Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Houd senioren mobiel

In 2012 startte een aantal enthousiaste Bosschenaren de Stichting Seniorenbus ’s-Hertogenbosch. Deze Stichting wil het toenemende isolement terugdringen van inwoners van ’s-Hertogenbosch die 65 jaar of ouder en niet of beperkt mobiel zijn, omdat er geen betaalbaar openbaar of taxivervoer is. Senioren van 65 jaar en ouder kunnen zich van deur naar deur binnen de stadsgrenzen van ’s-Hertogenbosch laten vervoeren. Inmiddels rijden er liefst 4 kenmerkende gele bussen op werkdagen door het hele gebied.

Continuïteit voor de komende jaren

De uitdaging voor de komende jaren ligt in het continueren van de bedrijfsvoering door professionalisering van de faciliteiten. Zo kan de groei van het ledenbestand en de vrijwilligers verantwoord gebeuren met behoud van betrouwbaarheid en kwaliteit. Voor deze opgave hebben we, naast de inkomsten uit contributie, extra gelden nodig om de daarvoor nodige investeringen te kunnen doen.

ANWB-bijdrage gevraagd voor

De aanschaf van een nieuwe, vijfde bus.