Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst

Het voormalige Zuiderzeegebied wordt op een innovatieve wijze toeristisch ontsloten. Met app, film, boekje, banken en prachtige markeringen.

Bijzondere banken

Het Zuiderzeeproject van Cornelis Lely is nationaal en internationaal vermaard. Het is een van de grootste waterbouwkundige projecten in de wereld ooit. De afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee voorzag in de bouw van een 32 kilometer lange Afsluitdijk en grote stukken nieuw land, de Wieringermeerpolder en Flevoland. De leus bij het monument op de Afsluitdijk vat het allemaal mooi samen: EEN VOLK DAT LEEFT BOUWT AAN ZIJN TOEKOMST.

Door dit project komen de toerist, de recreant en de bewoners in aanraking met de geschiedenis van dit reusachtige en bijzondere project dat in wezen een spiegel van de twintigste eeuw vormt.  

We willen mensen verleiden het gebied te ontdekken, dat voor een belangrijk deel eigenlijk nog een onbekend stukje Nederland is.  

Enkele lijnen worden kriskras door het Zuiderzee-/IJsselmeergebied uitgezet. De eerste lijn zoomt in op de waterbouwkundige aspecten en de spectaculaire ontwikkelingen daarin;

Langs de tweede lijn ontdek je hoe het land werd ontgonnen en ingericht. De ambities waren enorm. ‘Op nieuw land, een nieuwe maatschappij’. Dat die maatschappij aan verandering onderhevig was, toont het landschap overduidelijk;

De derde lijn volgt de sporen van de oude, roemruchte en gevreesde Zuiderzee;

De vierde lijn toont de schoonheid en de glorie van het oude Zuiderzeegebied. 

Maar we blijven zeker niet in het verleden hangen. Door onder meer de klimaatverandering en de zeespiegelstijging, de grotere betekenis van de natuur en de ruimtedruk blijft het gebied in ontwikkeling.  Met dit project willen we daar iedereen van bewust maken.

Het project spreidt zich uit over diverse provincies. De geschiedenis wordt verteld aan de hand van de mensen die het meemaakten. 

De bezoeker ontdekt het gebied met behulp van een app, boekjes, folders, korte films en markeringen. 
Bij plekken waar nu al veel bezoekers komen worden in overleg met de betreffende beheerders hoofdankerpunten gecreëerd die het landschap niet verrommelen maar versterken. Daar wordt het publiek verleid het gebied nader te verkennen. Deze kunnen worden gekenschetst als plaatsen van herinneringen. Het zijn: De Afsluitdijk, de Wieringermeerpolder, het Zuiderzeemuseum, Schokland, Urk, Waterloopbos, Woudagemaal, het gebied rond Durgerdam en Marken, de Markerwadden, Oostvaardersplassen en de Knardijk. 

Daar worden bijzondere banken gerealiseerd die ook worden benut om het verhaal te vertellen/te introduceren. Ze kunnen ook de vorm krijgen van speelelementen, waardoor de mensen ook spelenderwijs stil staan bij het verleden of juist actuele kwesties als de klimaatverandering. Daarnaast worden kleinere markeringen gerealiseerd.

ANWB-bijdrage gevraagd voor

Plaatsen van banken bij de  hoofdplekken.