Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Parkeren op parkeerplaats buiten de bebouwde kom met vouwwagen

Vraag gesteld door Tatum op 19 augustus 2017

Op welke plaats mag ik parkeren. Mag dat ook op de lange plekken voor vrachtauto's

Antwoord van Marika

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U wilt weten wat de parkeerregels zijn voor het parkeren van vouwwagens buiten de bebouwde kom.

Iedere gemeente in Nederland heeft in zijn Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een voorschrift opgenomen voor het parkeren van kampeermiddelen en dergelijke (waaronder dus ook vouwwagens).

Het advies is dan ook om na te gaan welke gemeente het betreft en wat de aldaar geldende APV is. Vaak worden daarin alleen de regels binnen de bebouwde kom neergelegd en geldt die parkeerregel dus niet buiten de bebouwde kom.