Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

zondern overleg is mijn erfafscheiding van 16 meter hoge bomen door de campingeigenaar omgehakt. Mag dat en wat doe ik daartegen?

Vraag gesteld door Maternus op 13 februari 2017

De bomen (coniferen/cipres leylanlandi e.a. staan al meer dan 25 jaar op mijn erfgrens en geven dekking,privacy en genot aan mijn verblijf in mijn stacaravan.
Nu staat de caravan "open en bloot" en van alle kanten bereikbaar. Zeer belangrijke reden voor mijn verblijf aldaar is rust en beslotenheid en het genieten van de grote vogelrijkdom op "mijn " erfje. Kan ik de eigenaren aansprakelijk stellen c.q hoe kan ik hiertegen in beroep gaan?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een stacaravan op een recreatiepark. De ondernemer heeft onlangs zonder overleg de bomen (16 m. hoog) op de erfgrens van kavel te kappen. U vraagt zich af of de kap wel geoorloofd is, en of u de eigenaar aansprakelijk kunt stellen.

Allereerst verneem ik graag van u of er iets over begroeiingen (struikgewas/bomen) bepaald is in het camping reglement. Zijn er individuele afspraken ooit gemaakt over de bomen? Wat is de reden voor kappen van de bomen. Had de ondernemer wel een kapvergunning van de gemeente? Is de camping lid van de RECRON?

Kortom; ontvang graag iets meer informatie van u alvorens ik uw vraag deugdelijk kan beantwoorden.***

Reactie van Maternus:

De camping is aangesloten bij Recron. Het betreft Camping Vogelenzang B.V. te Vogelenzang.
Er is geen enkel overleg of aanschrijving geweest en daarmee is ook de reden onbekend. In de reglementen van de camping is te vinden dat het verwijderen en/of snoeien van de begroeiing niet is toegestaan.
Tot nu is bekend, dat er recentelijk en in heel 2016 géén kapvergunning is afgegeven door de gemeente Bloemendaal . De camping is wel vergunningplichtig. In zomer 2014 is gesproken over de overlast die de bomen zouden geven i.v.m. het veroorzaken van schaduw voor een tourcaravan, noord-oostelijk van mij gesitueerd. De directeur van de camping heb ik toen weten te overtuigen(dacht ik) van de onmogelijkheid van dit bezwaar.
vr.gr. Maternus***

Reactie van Yda Matthijssen:

Dank voor uw aanvullende informatie. Ik heb inmiddels op de site van de camping gekeken en op het huidige huishoudelijke reglement staat het volgende:

"Het is ten strengste verboden om veranderingen aan te brengen in, aan,

of op het terrein en/of de beplanting van de camping. Bij overtreding van

dit verbod zijn recreanten verplicht deze veranderingen ongedaan te

maken of op hun kosten te laten herstellen".

In de huidige Recron-voorwaarden staat het volgende in artikel 17 lid 3:

"Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein

te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, antennes

te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, bouwsels (zoals serre’s

of veranda’s), tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook te

plaatsen of geplaatst te houden of te wijzigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke

schriftelijke of elektronische toestemming van de ondernemer".

De bepalingen van 25 jaar geleden ken ik niet, maar ik weet wel dat een bepaling zoals nu in artikel 17 lid 3 al ruim 20 jaar in de Recron-voorwaarden staat.

Uit uw informatie heb ik de indruk dat de bomen geplant zijn zonder toestemming en dat dat tot 2014 geen problemen heeft opgeleverd. De bomen hebben inmiddels volgens uw schrijven een hoogte van 16 meter. Uit uw vraagstelling maak ik op dat er al die tijd niet gesproken is over de bomen. Nu heeft de ondernemer zonder overleg met u en kennelijk op zijn kosten de bomen omgehakt. Natuurlijk had dat beter in overleg met u kunnen gebeuren. De beste oplossing is nu wel in overleg met de ondernemer tot een oplossing te komen.

U vraagt ons of u de eigenaar aansprakelijk kunt stellen en of u in beroep kunt gaan. Dat is lastig omdat het er op lijkt dat de bomen zijn geplant zonder toestemming en toen langdurig zijn doorgegroeid tot een grote hoogte.

Omdat de ondernemer is aangesloten zou u uw geschil voor kunnen leggen aan de Geschillencommissie Recreatie. Deze situatie is zo bijzonder dat de uitkomst van een dergelijke procedure niet te voorspellen is.