Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

helmplicht op een eigen trike met gordel auto kenteken.

Vraag gesteld door helmplicht op 29 november 2017

Heb je een helm nodig in Noorwegen op een eigen Trike ik heb geen motor rijbewijs dus valt mijn Trike dan ook onder een cabrio auto met gordels en auto kenteken.

Antwoord van Cathy

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

De gegevens van u zijn wel heel summier, maar na bestudering van de Nederlandse wetgeving en dergelijke heb ik uit de vraag het volgende opgemaakt:

  • U hebt een trike met gordels en een autokenteken.
  • U hebt geen motorrijbewijs en rijdt op een trike met een autokenteken, dus zal u een autorijbewijs (B) hebben dat is behaald vóór 19 januari 2013 (bestuurders die na januari 2013 hun autorijbewijs hebben behaald, moeten een motorrijbewijs (A) hebben om op een gemotoriseerde trike te mogen rijden).
  • Volgens de Nederlandse wet hoeft de bestuurder van een trike geen helm op als de trike is uitgerust met goedgekeurde veiligheidsgordels.

Als er op een Trike vanaf de fabriek geen standaard voorziening zit om gordels te monteren, bij mijn Boom Trike is dit zo, en je maakt dan zelf een bevestiging voor de gordels, wordt dit dan geaccepteerd en hoef je geen helm te dragen

De vraag is nu welke regels gelden in Noorwegen voor deze trikebestuurder.

De nieuwe Europese wet voor bestuurders van trikes die is ingegaan op 19 januari 2013, geldt ook in Noorwegen. Ook daar werd de trike gezien als een auto (en nu als een motor) en ook daar gelden nog steeds de oude regels voor bestuurders die vóór januari 2013 hun rijbewijs hebben behaald.

In Noorwegen gelden voor het dragen van een helm op een trike echter iets andere regels dan in Nederland. In Noorwegen is het verplicht een helm te dragen op een trike tenzij de trike een gesloten carrosserie heeft en is uitgerust met veiligheidsgordels.

Het lijkt er dus op dat u als bestuurder van de trike gewoon in Noorwegen kan rondrijden met de trike met rijbewijs B, maar dat u wel een helm op moet omdat de trike weliswaar autogordels heeft, maar geen gesloten carrosserie (cabrio!). Zie ook https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1979-09-21-7 (Noors).

 

Reacties

 

H. Gilde

Auteur - 15 januari 2023

Hoe zit het met de helmplicht als de trike zwaarder is dan 400kg,ik hoor zoveel verschillende versies dat ik door de bomen het bos niet meer zie,ik heb het alleen over helmplicht in Nederland

Chaim

ANWB Expert - 19 januari 2023

U wilt graag weten of er een helmplicht geldt voor de bestuurder (en diens passagiers) van  een trike met een gewicht > 400 kg.

Hoofdregel
De hoofdregel is dat een bestuurder en eventuele passagiers van een trike, ongeacht het gewicht van het voertuig een helm moeten dragen. Dit volgt uit art. 60 lid 1 RVV 1990. 

Uitzonderingen
Op deze hoofdregel bestaan twee uitzonderingen. Enerzijds geldt er geen helmplicht in een trike met een gesloten carrosserie. Anderzijds geldt er een uitzondering voor de bestuurder (en diens passagier) van een trike met een open carrosserie. Voorwaarde is dan dat de zitplaatsen die gebruikt worden zijn voorzien van een driepuntsgordel overeenkomstig de typegoedkeuring van het voertuig zoals die gold op de datum waarop het voertuig in gebruik is genomen. De autogordel moet voorts voldoen aan aan artikel 5.6.47, derde en vierde lid, van de Regeling voertuigen of aan artikel 5.5.47, vierde en vijfde lid, van de Regeling voertuigen, en de gordel moet worden gebruikt ex art. 60 lid 2 sub d RVV 1990. 

Conclusie
Het gewicht van de trike is bij de beoordeling of een helmplicht geldt niet relevant. De hoofdregel is dat er een helm moet worden gedragen. Alleen bij een gesloten carrosserie of open carrosserie waarbij de trike is voorzien van goedgekeurde driepuntsgordels overeenkomstig de typegoedkeuring op de datum dat het voertuig in gebruik is genomen en onder voorwaarde dat deze autogordels gebruikt worden geldt er geen helmplicht voor de bestuurder (en passagiers) van een trike. 

=======

A. Vis

Auteur - 15 juni 2023

Als er op een Trike vanaf de fabriek geen standaard voorziening zit om gordels te monteren, bij mijn Boom Trike is dit zo, en je maakt dan zelf een bevestiging voor de gordels, wordt dit dan geaccepteerd en hoef je geen helm te dragen.

Chaim 

ANWB Expert - 20 juni 2023

Gelet op de omschrijving van de uitzondering op de helmplicht voor trike bestuurders en passagiers met een open carrosserie, bestaat een sterk vermoeden dat er in uw situatie geen vrijstelling geldt op de helmplicht. 

De bevestigingspunten voor de autogordel(s) waren bij aflevering niet aanwezig en zodoende ook niet aanwezig overeenkomstig de typegoedkeuring van het voertuig zoals die gold op de datum van ingebruikname van de het voertuig. 

Teneinde de mogelijkheden verder te onderzoeken of een vrijstelling van de helmplicht kan worden verkregen na inbouw van autogordels in uw trike, verwijs ik u graag naar de RDW (Keuring na wijziging aan het voertuig | RDW).