helmplicht op een eigen trike met gordel auto kenteken.

Vraag gesteld door helmplicht op 29 november 2017

Heb je een helm nodig in Noorwegen op een eigen Trike ik heb geen motor rijbewijs dus valt mijn Trike dan ook onder een cabrio auto met gordels en auto kenteken.

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

De gegevens van u zijn wel heel summier, maar na bestudering van de Nederlandse wetgeving en dergelijke heb ik uit de vraag het volgende opgemaakt:
• U hebt een trike met gordels en een autokenteken.
• U hebt geen motorrijbewijs en rijdt op een trike met een autokenteken, dus zal u een autorijbewijs (B) hebben dat is behaald vóór 19 januari 2013 (bestuurders die na januari 2013 hun autorijbewijs hebben behaald, moeten een motorrijbewijs (A) hebben om op een gemotoriseerde trike te mogen rijden).
• Volgens de Nederlandse wet hoeft de bestuurder van een trike geen helm op als de trike is uitgerust met goedgekeurde veiligheidsgordels.

De vraag is nu welke regels gelden in Noorwegen voor deze trikebestuurder.

De nieuwe Europese wet voor bestuurders van trikes die is ingegaan op 19 januari 2013, geldt ook in Noorwegen. Ook daar werd de trike gezien als een auto (en nu als een motor) en ook daar gelden nog steeds de oude regels voor bestuurders die vóór januari 2013 hun rijbewijs hebben behaald.

In Noorwegen gelden voor het dragen van een helm op een trike echter iets andere regels dan in Nederland. In Noorwegen is het verplicht een helm te dragen op een trike tenzij de trike een gesloten carrosserie heeft en is uitgerust met veiligheidsgordels.

Het lijkt er dus op dat u als bestuurder van de trike gewoon in Noorwegen kan rondrijden met de trike met rijbewijs B, maar dat u wel een helm op moet omdat de trike weliswaar autogordels heeft, maar geen gesloten carrosserie (cabrio!). Zie ook https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1979-09-21-7 (Noors).