Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Met de boot naar België, ICP verplicht?

Vraag gesteld door J.A.H. Nieuwland op 3 november 2022

Aanvragen ICP. Ik wil met de boot naar België. 

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert


Ik neem aan dat u wilt weten of u een ICP (Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen) nodig heeft als u met uw boot naar België wilt.

Onze afdeling watersportadvies is per 2015 opgeheven, dus wij kunnen u in deze helaas niet van dienst zijn. Op uw vraag kan ik u - kort - als volgt berichten.

Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen (ICP)

In Nederland is voor de meeste categorieën pleziervaartuigen geen registratieplicht. Binnen Europa is het daarentegen in vrijwel alle landen verplicht om over een officieel registratiebewijs te beschikken. Om bovenstaande redenen is het ICP in het leven geroepen. Op de website van de Rijksoverheid en van het Watersportverbond vindt u meer informatie over het ICP.

Internationaal vaarbewijs (ICC) 

Voor het het varen in het buitenland is er in principe een internationaal vaarbewijs nodig (het ICC: International Certificate of Competence). De meeste Europese landen hebben met elkaar afgesproken dat bezoekende watersporters voor zeil- en motorboten een ICC moeten kunnen overleggen. Hierover vindt u meer informatie op de website van het CBR/Recreatievaart.

Voor een aantal landen, waaronder België, houdt de ADAC, onze Duitse zusterclub de regels m.b.t. watersporttoerisme bij.