Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wettelijk regeling benzine in boot op trailer

Vraag gesteld door Emile421 op 18 juli 2018

Wat is er wettelijk geregeld met betrekking tot de hoeveelheid benzine die in de boot mag blijven als je een boottrailer trekt?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U wilt weten welke regels er zijn voor de hoeveelheid benzine die in de boot mag blijven als de boot op een boottrailer wordt vervoerd.

Onze afdeling watersportadvies is per 2015 helaas opgeheven, dus het antwoord op uw vraag moeten we u schuldig blijven. Het lijkt ons echter logisch dat de aanwezige benzine in de benzinetank mee vervoerd mag worden.

Dit is wat wij op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport hebben kunnen vinden over het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

De voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg staan in een Europese overeenkomst, het ADR (Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route). Het ADR is onderdeel van de Nederlandse VLG (reglement voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke stoffen). De Wet vervoer gevaarlijke stoffen vormt de basis van de regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.

Particulier vervoer van gevaarlijke stoffen (1.1.3.1a)
Het vervoer door particulieren van gevaarlijke stoffen verpakt voor de detailhandel en bestemd voor eigen gebruik is vrijgesteld van het ADR. In het geval van brandstoffen mag maximaal 240 liter brandstof in hervulbare houders van maximaal 60 liter worden meegenomen. Wel moeten er maatregelen worden getroffen om elke vorm van lekkage onder normale vervoersomstandigheden te voorkomen.

Bovenstaande geldt voor Nederland. Er kunnen invoerbeperkingen gelden aan het meenemen van brandstof over de grens.

Wellicht dat de Inspectie Leefomgeving en Transport, de watersportbond of anders de waterpolitie u verder kan helpen.