Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Moet ik de boete voor een snelheidsovertreding in Frankrijk betalen terwijl slechts het kenteken is genoemd van mijn caravan?

Vraag gesteld door JanBoers op 14 juni 2016

Mijn caravan heeft een eigen kenteken en in de kennisgeving word ik genoemd als 'bestuurder van een motorvoertuig'. Is het zinvol om bezwaar te maken, omdat mijn caravan nu eenmaal geen motorvoertuig is. Want ik vind € 90 ook erg veel voor één kilometer te hard (na correctie met 5 km).

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt of u de boete voor een snelheidsovertreding in Frankrijk dient te voldoen, nu het kenteken van de caravan is geflitst. U stelt dat de caravan geen motorvoertuig is en u dus niet bekeurd kunt worden als bestuurder van een motorvoertuig.

In Frankrijk geldt al een bekeuring bij een snelheidsoverschrijding vanaf 1 km/u. Dit is echter na correctie. Dat is bij u ook het geval. De correctie is 5 km/u bij een maximum snelheid tot 100 km/u en 5% van de gemeten snelheid bij een maximum snelheid boven 100 km/u.

In Nederland kunt u door het CJIB gedwongen worden de boete te betalen als de boete definitief is geworden. Dat wil zeggen dat er geen bezwaar en beroep meer mogelijk is.

Ik raad u daarom aan de verlaagde boete te voldoen. Een bezwaar op de door u genoemde grond, zal mijns inziens niet slagen.

De Franse overheid heeft een duidelijke en betrouwbare website in het Nederlands waar u alle informatie kunt vinden over de boete. Hier staat onder andere een vertaling van de boete, informatie over de betaling en de bezwaarprocedure.***

Reactie van JanBoers:

David, ik vind het een onbevredigend antwoord omdat ik een juridische vraag stelde waarop je geen antwoord geeft. Ik ben dus in Frankrijk bekeurd op het kenteken van mijn caravan als 'bestuurder van een motorvoertuig'. Maar mijn caravan is natuurlijk geen (zelfstandig) motorvoertuig. Dus formeel bezien kan mij deze bekeuring niet worden opgelegd, tenzij in de Franse verkeerswetgeving iets zou zijn bepaald als '....een caravan of aanhanger met een ander kenteken dan de trekkende auto wordt aangemerkt als 'motorvoertuig....'. Althans, in Nederland zou een dergelijke rechtszekerheid wel moeten zijn geregeld omdat de rechter alsdan niet tot een veroordeling zou komen.
Maar ik heb intussen maar betaald, omdat anders de datum zou verlopen van 'de verlaagde boete' en ik bij langer wachten nóg duurder uit zou zijn.***

Reactie van Annemieke Zerdoun:

U heeft een boete ontvangen voor te hard rijden als bestuurder van een motorvoertuig. De boete vermeld slechts het kenteken van de caravan. U geeft aan dat dit geen motorvoertuig is.

Losgekoppeld is de caravan inderdaad geen motorvoertuig.Op het moment dat de caravan achter de auto is gekoppeld valt deze echter voor zowel bekeuringen als de WA verzekering onder het motorvoertuig. Het is een geheel.

Het gaat er in deze om dat u moet kunnen begrijpen waar u voor wordt bekeurd. Indien de caravan door iemand anders zou zijn gebruikt op het betreffende moment zou u dit aan kunnen geven. Indien u reed met de caravan bent u als bestuurder van deze combinatie verantwoordelijk voor eventuele boetes.