Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

extra kosten bij annulering reis

Vraag gesteld door johannelies op 8 februari 2016

Er is een groepsboeking gedaan bij Sunweb en deze tijdig voor een persoon geannuleerd (dan 75% van de kosten), dit zou ik dan bij mijn reisverzekering kunnen declareren. Die resterende 25% krijg ik niet terug omdat ze een fictieve boeking hebben moeten doen waardoor ze extra kosten hebben...? Ik heb de vraag gesteld, stel dat ik gewoon niet meegegaan was en ook niet geannuleerd, wat was het verschil voor hen dan geweest? Konden ze niet uitleggen...
Mogen ze deze fictieve kosten wel rekenen?
De uitleg van Sunweb is als volgt:
"Het totale bedrag van de factuur komt op 1508,50 euro.
Ik kan me voorstellen dat u uit onderstaande berekening verwacht dat u een bedrag teruggestort krijgt van ons. Dit is helaas niet het geval en ik zal u hieronder uitleggen wat hier de reden van is.
De 2 persoonskamer heeft een minimale bezetting van 2 personen. Meneer Koenders heeft geannuleerd. Dit zou betekenen dat mevrouw Goedmakers alleen in de kamer overblijft en dit is helaas niet toegestaan. Om deze reden hebben wij een fictief persoon bijgeboekt. De kosten voor ene fictief persoon bedragen 369,- euro min de korting geen gebruik skipas van 71,- euro. Dit zou betekenen dat er 298,- euro meerkosten ontstaan. Volgens de ANVR voorwaarden mag de totale reissom nooit hoger worden na aanleiding van een deelannulering daarom hebben wij een korting verwerkt van 209,50 euro. De totale meerkosten bedragen 88,50 euro deze kosten kunnen verhaald worden bij de verzekeringsmaatschappij."

Nogmaals, als ik niet was meegegaan dan had dit voor Sunweb niets uitgemaakt in vergelijking met nu. (uiteraard wel voor mijn annuleringsverzekering, daar gaat dan niet om, wel om het principe dat ze nu wel extra kosten hebben. Alles is toch gewoon betaald?!)

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft met vier personen een reisovereenkomst gesloten bij Sunweb. Noodgedwongen heeft u uw reis moeten annuleren. Overig leden van het reisgezelscahp hebben de uiteindelijk de reis wel gemaakt. Op grond van de ANVR reisvoorwaarden zou u in casu nog recht hebben op 25% van de reissom (van 1 persoon). Sunweb heeft conform art 12 lid 3 sub ANVR reisvoorwaarden de hoger uitvallende accommodatiekosten overgebleven reisgenoten met die 25% verrekend. Vervolgens heeft u een beroep gedaan op uw annuleringsverzkering bij Unigarant. Unigarant is vervolgens uitgegaan van de berekende annuleringskosten van Sunweb, waardoor u circa € 90 erbij in zou schieten. U vraagt zich af waar of bij wie u de resterende 25% van uw reissom dient te verhalen.

In het desbetreffende geval dient een annuleringsverzekeraar uitkering te doen op basis van art 12 lid 3 ANVR reisvoorwaarden. Oftwel: annuleringsverzekeraar (Unigarant in casu) dient de gehele reissom (voor 1 persoon) uit te keren.

Inmiddels heb ik vernomen dat Unigarant het resterende bedrag aan u zal overmaken.