Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Vignet gebruiken voor meerdere voertuigen

Vraag gesteld door op 27 april 2022

Mag een vignet na gebruik in 1 camper nog binnen jaar van geldigheid in andere auto worden gebruikt. ?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert


U heeft een vignet aangeschaft voor uw camper met een geldigheidsduur van een jaar. U bent voornemens om binnenkort met een ander voertuig door het betreffende land te reizen. U wilt graag weten of u het vignet dat u heeft aangeschaft voor de camper voor dit andere voertuig kunt gebruiken.

Vignet

Een vignet is een bewijsplaatje dat aantoont dat wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. De meest bekende vignetten zijn tolvignetten en milieuvignetten. Een tolvignet bewijst dat de verschuldigde tol voor een bepaalde periode is voldaan. Een milieuvignet bewijst dat het voertuig voldoet aan de gestelde milieueisen.

Tol en tolvignetten

In Nederland worden de kosten voor de aanleg en het onderhoud van wegen, bruggen en tunnel gefinancierd uit belastinginkomsten. In het buitenland wordt vaak gekozen voor tolheffing per afgelegd traject of voor een vignet, voor het financieren van de kosten voor het verkeersnetwerk. Een tolvignet bewijst dat de verschuldigde tol voor een bepaald wegennetwerk is voldaan voor een bepaalde periode.

Tol per voertuig

De verschuldigde tol en/of de kosten voor het tolvignet zijn afhankelijk van het soort voertuig. Vaak wordt de tariefklasse afhankelijk gesteld van het gewicht en/of de hoogte van het voertuig. Het tolvignet wordt gekoppeld aan een specifiek kenteken of het vignet moet volgens bepaald voorschriften worden aangebracht op het voertuig. Tol raakt verschuldigd voor het gebruik van een bepaald (gedeelte van een) wegennetwerk door een specifiek voertuig.

Conclusie

Het door u aangeschafte tolvignet geeft gedurende de geldigheidsduur het recht om gebruik te maken van een bepaald wegennetwerk met het voertuig waarvoor het in aangeschaft. U mag het vignet dus niet voor een ander voertuig gebruiken.

Let op, het is bovendien (meestal) niet mogelijk om een vignet voor meerdere voertuigen te gebruiken. Als een vignet niet op correcte wijze is aangebracht op het voertuig is het vignet niet geldig. Het op de juiste wijze aanbrengen van het vignet zorgt in de regel dat het vignet na verwijdering niet herbruikbaar is.  

Meer informatie kunt u vinden op onze pagina toloverzicht Europa