Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Doorberekende energiekosten (te) hoog

Vraag gesteld door F. de Rouw op 5 januari 2022

Ik heb een vaste chalet op een vakantiepark staan. Kan de eigenaar zomaar een energietarief berekenen van €0,50 per kWh, hij zegt:
Wij hebben een variabel contract en de stroom is gestegen. Als bedrijf betalen wij energiebelasting voor bedrijven, dienstenvergoeding, coördinatiefee, en het netwerkbeheer over het verbruik van 2 meters. Daardoor moeten wij dit bedrag rekenen. Verder betaalt u, achteraf, ieder half jaar de energie die wij wel elke maand vooraf moeten betalen. Verdere informatie wil hij niet geven.
Mijn huidige thuistarief is 60% lager, €0,50 per kWh staat in geen enkele verhouding.
Graag uw advies.

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U huurt een vaste staplaats op een recreatiepark voor uw chalet. De exploitant heeft onlangs een (forse) verhoging van de energiekosten aangekondigd. Per begin dit jaar betaalt u € 0,50 per kwh. De reden voor deze hoge(re) prijs is dat de energietarieven van de leverancier zijn gestegen. Het doorberekende tarief is volgens de campingeigenaar opgebouwd uit o.a. energiebelasting voor bedrijven, netwerkbeheer op het terrein en een dienstenvergoeding. U bent van mening dat het doorberekende tarief te hoog is en wilt graag weten of u hier iets tegen kunt doen.

Doorberekenen energiekosten
In beginsel zijn partijen vrij om afspraken te maken over het doorberekenen van kosten, waaronder de kosten voor gas en elektriciteit. Voor het door van kosten geldt het uitgangspunt dat alleen de werkelijk gemaakte kosten en/of redelijke kosten voor de geleverde diensten mogen worden doorberekend aan de (feitelijk)gebruiker.

Geschillencommissie
De geschillencommissie heeft het uitgangspunt bij het doorberekenen van de kosten voor nutsvoorzieningen als volgt verwoord.

'De ondernemer heeft de vrijheid om zelf te bepalen welk tarief hij toepast. Zijn tarief kan en mag worden samengesteld uit andere factoren zoals omslaan van algemene investeringskosten ten behoeve van energievoorziening, administratie, aan derden verschuldigde gelden en dergelijke dan waarop energiebedrijven hun tarief voor particulieren baseren.’

Levering door recreatiepark
De ondernemer die een (vaste)staplaats verhuurd neemt de nutsdiensten voor het hele terrein af. Vervolgens levert de campingeigenaar de nutsdiensten aan zijn huurders. Naast het feitelijk doorleveren van de nutsdiensten maakt de ondernemer dus kosten voor de distributie van de nutsdiensten op het terrein. Voor het bepalen van een redelijke vergoeding voor deze diensten bestaan geen regels of harde afspraken.

Recron parken dienen zich te houden aan de ‘code netbeheer Recreatiebedrijven’. Hierin staat dat de gehanteerde prijzen niet in onredelijke mate afwijken van va de tarieven op andere netten, daarnaast mag een redelijke administratievergoeding en winstmarge worden berekend. Een all-in tarief van een campingeigenaar kan dus fors hoger liggen dan de prijs per kwh die u thuis betaalt.

Conclusie
De door de ondernemer genoemde onderdelen mogen inderdaad aan u worden doorberekend, maar of de doorberekende kosten ook redelijk zijn, is de vraag. Om te kunnen bepalen of de doorberekende kosten redelijk zijn, is het van belang dat u gespecificeerd overzicht heeft van de opbouw van het all-in bedrag.

U kunt de ondernemer vragen om een (meer) gespecificeerd overzicht. Als u er onderling niet uitkomt en het park is aangesloten bij de Recron, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Alternatief of in het geval de Geschillencommissie niet ontvankelijk is, kunt u de rechter om een oordeel vragen.

Meer weten?
Gedragscode en Toolkit elektriciteits- en gasnetten respectievelijk levering van elektriciteit en gas (hiswarecron.nl)