Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

camper voor je huis parkeren

Vraag gesteld door op 19 juli 2021

Mag een camper zomaar voor je huis parkeren

Antwoord van Henny

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Uw vraag is of een camper zomaar voor je huis geparkeerd mag worden.

APV ( Algemene Plaatselijke Verordening)
Of een camper voor je huis geparkeerd mag worden ligt aan de APV ( Algemene Plaatselijke Verordening) van de betreffende gemeente. De meeste gemeenten volgen het voorstel APV van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Hierin staat dat je de camper maximaal drie dagen op de openbare weg mag stallen. Een gemeente kan een kortere of langere periode hebben opgenomen in de APV. Met te term ‘openbare weg’ worden naast de rijweg, ook de pleintjes, parkeerplaatsen, plantsoenen, passages en stoepen bedoeld.

Gemeente Huizen
Ik noem als voorbeeld de gemeente Huizen. Deze gemeente heeft in zijn APV het volgende opgenomen:
Het is niet toegestaan om een camper, aanhangwagen of caravan langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg te plaatsen of te parkeren.