Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Auto huren in Zuid-Afrika met RBW C100

Vraag gesteld door op 9 september 2021

Kan ik in Z.Afrika en USA een auto huren met code C100 op mijn RBW?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

U heeft een code 100 aantekening op uw Nederlandse rijbewijs. U wilt graag weten of u met deze aantekening op het rijbewijs een auto mag besturen en kunt huren in de Verenigde Staten en in Zuid-Afrika.

Aantekening op rijbewijs

Een aantekening op het rijbewijs stelt aanvullende voorwaarden aan de houder van het rijbewijs en/of het voertuig. De houder van het rijbewijs met een aantekening is alleen bevoegd aan het verkeer deel te nemen, als de bestuurder en/of het voertuig voldoet aan de gestelde eisen. Het rijbewijs is zogezegd een voorwaardelijk geldig rijbewijs.

Nationale code

De aantekening betekend dat de houder van het rijbewijs alleen privé gebruik mag maken van de auto. Buiten Nederland kent men de code 100 aantekening op het rijbewijs niet. Bij een eventuele controle zult u de opsporingsambtenaar mogelijk uitleg moeten geven over de codering. U kunt dan aangeven dat u ‘for private driving only’ over een geldig rijbewijs beschikt.

Auto huren

Een autoverhuurbedrijf kan specifieke voorwaarden stellen aan de persoon die het gehuurde voertuig zal besturen. Verhuurbedrijven kunnen bijvoorbeeld een minimum en/of maximum leeftijd van de bestuurder eisen of een minimum aantal jaren dat de bestuurder een rijbewijs heeft.

Internationaal rijbewijs

Het internationaal rijbewijs (IRB) model 1949 voor de Verenigde Staten en model 1968 voor Zuid-Afrika is niet verplicht, maar wordt in de praktijk wel vaak gevraagd door autoverhuurbedrijven. Met betrekking tot de code 100 aantekening, maakt het geen verschil of u wel of geen IRB heeft. Medische aantekeningen worden (nog) niet overgenomen op het IRB.

Conclusie

Het rijbewijs met de aantekening code 100 geeft de houder de bevoegdheid om voertuigen te besturen in de categorie waarvoor het rijbewijs is behaald, mits het privé-ritten betreft. Deze aantekening vormt formeel geen beletsel voor het huren van een auto in Zuid-Afrika of de Verenigde Staten. Ik raad u aan om vooraf met het autoverhuurbedrijf te overleggen of en zo ja onder welke voorwaarden u een auto kunt huren bij dit bedrijf.

Voor meer informatie over aantekening op het rijbewijs, verwijs ik u graag naar de website van het CBR. Voor meer informatie over het IRB, verwijs ik u graag naar onze website.