Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Met prop in autoband rijden in Duitsland of Frankrijk

Vraag gesteld door J. Buijs op 20 april 2021

Onlangs is bij mijn nieuwe Qashquai de lekke rechter achterband met een prop gerepareerd. Band heeft snelheidstype H. Mag ik hiermee in Duitsland en Frankrijk rijden?

Antwoord van Chaim

Antwoord van Chaim

ANWB Expert

Onlangs is de achterband van uw auto gerepareerd met een zogenoemde prop. U wilt graag weten of u met deze gerepareerde band in Duitsland en Frankrijk mag deelnemen aan het verkeer.

Voertuigeisen
In het land waar het kenteken van een motorvoertuig geregistreerd wordt, moet dat voertuig aan door dat land bepaalde eisen voldoen. In Nederland zijn de permanente eisen waaraan een voertuig te allen tijde moet voldoen opgenomen in Hoofdstuk 5 van de Regeling voertuigen. Nadat een bandreparatie middels het plaatsen van een prop is uitgevoerd, kan de band voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

Verdragen inzake het wegverkeer
Op grond van de internationale verdragen inzake het wegverkeer geldt het beginsel van wederzijdse toelating. Een voertuig dat voldoet aan de voertuigeisen van een lidstaat, moet in andere lidstaten worden toegelaten.

Verkeersregels
Als een bestuurder met zijn of haar voertuig een ander land bezoekt, dan moeten de plaatselijke verkeersregels worden nageleefd. De verkeersregels kunnen per land verschillen. Duitsland en Frankrijk hebben geen verkeersregel die het rijden met een gerepareerde band regelt.

Veiligheid
Het probleem van een reparatie met een prop is dat de band van buitenaf gerepareerd wordt en er dus geen controle aan de binnenzijde van de band wordt uitgevoerd. Het object dat het lek heeft veroorzaakt kan zodoende het karkas van binnenuit beschadigen, met alle risico’s van dien. Wij adviseren daarom om op een zo kort mogelijke termijn de band van binnen te laten controleren door een garagebedrijf, nadat een prop is geplaatst.

Conclusie
Hoewel het Duitse garagisten verboden is om een prop-reparatie uit te voeren, is er geen verkeersregel die verbiedt om met een middels een prop gerepareerde band in Duitsland aan het verkeer deel te nemen. Ook in Frankrijk is het niet verboden om met een op die wijze gerepareerde band deel te nemen aan het verkeer. Op grond van de in Nederland geldende permanente eisen, voldoet de met een prop gerepareerde band. Op grond van de verdragen inzake het wegverkeer wordt een Nederlands gekentekende auto die voldoet aan de in Nederland geldende eisen, toegelaten tot de andere lidstaten waaronder Duitsland en Frankrijk.

Bovenstaande laat onverlet dat het advies is om een band die middels een prop is gerepareerd spoedig na reparatie te laten controleren of te laten vervangen. Mocht u betrokken raken bij een ongeval dan kan het zonder verdere controle doorrijden met een middels een prop gerepareerde band in uw nadeel worden uitgelegd en tot gevolg hebben dat een deel van de schade voor eigen rekening komt.

Voor verdere informatie over de voertuigeisen en verkeersregels, verwijs ik u graag naar onze website.