Honden in Frankrijk

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 16 augustus 2020

Welke regels stelt Frankrijk aan honden in het land en in het verkeer, bijv een muilkorf verplicht of een bench in de auto etc.

Antwoord van Henny

ANWB Expert

Welke regels Frankrijk stelt aan het vervoer van huisdieren en is er ook een muilkorf verplicht?

Vervoer van huisdieren
De Franse overheid heeft geen specifieke regels voor het vervoer van een huisdier in de auto. U kunt daarom het beste uitgaan van onze eigen wetgeving. Volgens artikel 5 Wegenverkeerswet mag je een huisdier niet zodanig vervoeren in de auto dat dit tot gevaarlijke situaties of verkeershinder leidt of kan leiden.
 

Muilkorfplicht
Er is geen algehele muilkorflplicht in Frankrijk. Wel moeten grote honden in het openbaar vervoer aangelijnd en gemuilkorfd zijn.

Wel zijn bepaalde hondenrassen, of honden die daarop lijken, verboden. Zie de uitgebreide informatie over het meenemen van huisdieren naar Frankrijk in onze landeninformatie op de website.
Op licg.nl is verder uitgebreide infornatie te vinden over huisdieren op vakantie.

Kijk voor het meenemen van huisdieren vooral ook naar de informatie van de landen waar u doorheen reist. Bijvoorbeeld België.