Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Terugbetalen borgsom

Vraag gesteld door op 11 november 2019

Sinds de jaren 80 kamperen wij met onze caravan op Camping de Krakeling te Zeist. Op 21 mei 1995 hebben wij volgens een bon, een borg betaald van Hfl 60,-- voor de toegangssleutel voor het nieuwe toegangssysteem. In 2018 heeft de Krakeling het toegangssysteem vervangen. Ik heb onlangs de sleutel en het bijgaande betaalbewijs van de borg aangeboden om de sleutel in te leveren en de borgsom uitbetaald te krijgen. Ik kreeg te horen dat men niet tot uitbetalen van de borg over ging o.a. omdat:

  • het systeem vervangen is
  • men niet na kan gaan aan wie wel of niet de borgsom is uitbetaald
  • de borg vervallen is

Naar mijn mening, is het niet juist dat het terugbetalen van de borg kan vervallen. Als de sleutel, waar de borg voor betaald is, ingeleverd kan worden en het betaalbewijs dat destijds is afgegeven voor de betaling van de borgsom ook ingeleverd kan worden, moet volgens mij de borgsom terugbetaald worden. Ik verneem gaarne u mening in deze.

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

In 1995 heeft u aan de (toenmalige) eigenaar van de camping een borg betaald van fl. 60, - vanwege een toegangspas. In 2018 heeft de ondernemer een nieuw toegangssysteem ingevoerd op de camping. U vraagt zich af of u recht heeft op teruggave van de destijds betaalde borg.

Ervan uitgaande dat de ondernemer geen of een nieuwe borg vraagt voor het nieuwe toegangssysteem, heeft u recht op teruggave van de borg welke u in 1995 heeft betaald (omgerekend €27,-).

Geschillencommissie
Indien het park is aangesloten bij de RECRON kunt u geschillen ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie. Al dan niet met de hulp van uw eventueel ter beschikking staande rechtsbijstandverzekering.