Vragen gesteld door de Leden

Beantwoord door Experts

236 expert vragen

 1. Boete uit Florence

  Gevraagd op 20 februari 2019

  Ik heb van het NIB een vordering gekregen om EUR 354,90 te betalen. Dit heeft kennelijk te maken met een boete die dateert van 24/08/2015. Op 19/07/2016 heb ik een aangetekend schrijven ontvangen en het lijkt erop dat mijn vrouw hiervoor heeft getekend, maar deze post zijn wij kwijt.

 2. Boete Italië

  Gevraagd op 12 februari 2019

  Ik heb een aanmaning van €368,30 gekregen via het NIB incasso bureau. Deze is naar aanleiding van een overtreding begaan in Florence 1 juni 2016. Echter de originele vordering á €123,31 opgelegd door Polizia Comune Firenze heb ik nooit ontvangen. Na telefonisch contact en mailverkeer met het NIB blijkt uit de daarna toegezonden stukken het volgende. De originele vordering €123,31 zou op 1 nov. 2016 aan mijn huisadres aangetekend aangeboden zijn. Bij mijn afwezigheid is er zoals beweerd wordt een ophaalverzoek achtergelaten. Deze hebben wij dus nooit ontvangen. Verder blijkt uit de stukken dat de Bruna (afhaal post punt) daarna op 17 nov. 2016 de vordering terug gestuurd heeft naar Italië Polizia Comune Firenze.

 3. Boete Italië betalingstermijn

  Gevraagd op 12 februari 2019

  Ik ontving een bekeuring van de Gemeente Lerichi (Italië) wegens het rijden in een straat die afgesloten was voor het verkeer. De dagtekening van de bekeuring is 30 januari 2019, ik heb hem pas vandaag (12 februari) ontvangen. Wanneer ik binnen 5 dagen ná dagtekening betaal, hoef ik aanzienlijk minder te betalen. Dat kan niet aangezien de bekeuring dus pas buiten deze termijn door mij ontvangen is. ​​​​​​​ Kunt u mij adviseren welk bedrag te betalen?

 4. Boete gemeente Florence / NIB

  Gevraagd op 07 februari 2019

  De reden dat ik een bericht stuur is aangezien ik na 3 jaar tijd een bericht heb ontvangen van het NIB over een boete in de gemeente Florence. Naar aanleiding van dit artikel (https://www.anwb.nl/experts/juridisch/27/vordering-nib-oude-verkeersovertreding-van-2015-italie-zonder-eerdere-kennisgeving-kan-dit) heb ik de bewijslast opgevraagd, de specificatie van de kosten, de aangetekende brief van het proces verbaal en de ontvangstbevestiging van de aangetekende brief.

 5. Incasso na bekeuring Italië

  Gevraagd op 07 februari 2019

  Ik kreeg gisteren een brief van incassobureau NIB met twee bekeuringen uit Florence voor iets meer dan 700 euro bij elkaar. Volgens NIB gaat het overtredingen tegen rijden in een milieuzone. Ik zou 2x gefotografeerd zijn. Ik heb daarvan nooit de bekeuringen gezien, hoewel NIB stelt dat de brieven wel zijn verstuurd. Drie jaar later zijn al mijn verweerrechten blijkbaar verstreken en moet ik onmiddellijk betalen: 5 dagen na dagtekening terwijl de brief pas 5 dagen na dagtekening arriveerde. Ik heb terstond per e-mail de bekeuringen betwist en om details gevraagd met een termijn van veertien dagen. Maar wat nu? Ik kan niet beweren dat ik de overtreding niet heb begaan, want ik lees geen Italiaans. Maar 2x op een dag is wel frappant. En al die bijkomende kosten. Wat adviseert u mij?

 6. Proces-verbaal Italië

  Gevraagd op 06 februari 2019

  Goedemorgen, Ik ben onlangs onaangenaam verrast door een brief van het incassoburo NIB, met het verzoek binnen 5 dagen een bedrag van EUR 346,04 over te maken. Dit zou het gevolg zijn van een niet betaalde verkeerboete in Italië, welke begaan zou zijn midden 2015. Ik kan mij vaag herinneren dat er iets destijds speelde, en ik hierover gecorrespondeerd heb met de instantie in Italië. Voor zover ik weet heb ik nimmer hier een reactie op gekregen. Nu dan plotseling het incassoburo. eb nog verzocht naar de correspondentie uit 2015, echter heb vermoeden dat deze inmiddels vernietigd is. Omdat de brief van het NIB vrij gaaf is, heb ik hen om gedetailleerde verzocht. Omdat men hierover niet beschikte, zou men deze informatie in Italië opvragen. Heb vervolgens per email een bevestiging van het telefoongesprek naar het NIB verzonden. Mijn vraag: Kan men na vele jaren (midden 2015) dit bedrag nog vorderen? Helaas weet ook niet meer precies wat ik schriftelijk gecommuniceerd heb. ​​​​​​​Ik zie graag uw reactie tegemoet. Bij voorbaat mijn dank.

 7. Boete Italië

  Gevraagd op 30 januari 2019

  29.01.2019 een aangetekende boete ontvangen uit Italië. De overtreding zou gemaakt zijn op 21.12.2018.  Echter in het geheel NIET in Italië geweest in 2018...

 8. Onverwacht boetes uit Italië

  Gevraagd op 30 januari 2019

  Ik ontving een brief van het NIB met het verzoek om binnen 5 dagen een boete van € 354,90 te betalen betreffende een openstaande factuur bij de gemeente Florence. Dat was voor het eerst dat ik daarvan hoorde. Navraag bij het NIB leerde mij dat het een overtreding uit 2016 betrof omdat ik in een verkeersluwe zone gereden zou hebben. Ik ben me van geen kwaad bewust...

 9. Boete uit Italië

  Gevraagd op 28 januari 2019

  Via de mail heb ik via de Hertz vier boetes ontvangen (snelheidsovertredingen). Op zich zal het wel kloppen, het is een route die ik een paar keer gereden heb; ik kom echter totaal niet uit de bijlagen. Ze zijn geheel in het Italiaans. Per proces verbaal circa 4 blz. Geheel in het Italiaans. Wat ik moet betalen, wanneer en aan wie? Ook moet ik iets opsturen van legitimatie, rijbewijs maar aan wie? Wel merk ik op dat als ik binnen bepaalde termijn niets doe, het te betalen bedrag fors kan oplopen, max 360 euro x 4?

 10. Verkeersboete Italië via NIB

  Gevraagd op 28 januari 2019

  In november jl. ontving ik een brief van het NIB met het verzoek om binnen 5 dagen een boete van € 354,90 te betalen betreffende een openstaande factuur bij de gemeente Florence. Dat was voor het eerst dat ik daarvan hoorde. Navraag bij het NIB leerde mij dat het een overtreding uit juli 2015 betrof omdat ik in een verkeersluwe zone gereden zou hebben. Ik ben me van geen kwaad bewust. ​​​​​​​Het NIB geeft aan dat ik in mei 2016 een aangetekend schrijven heb geweigerd en dat dit poststuk retour afzender is gegaan. Gemeente Florence. Echter, ik heb nooit een postbode aan de deur gehad met een dergelijk schrijven noch een kennisgeving in de bus gehad...