Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

NL geluidscontrole politie sinds dit jaar

Vraag gesteld door op 30 maart 2021

Ik lees deze week in AD dat Politie definitief motoren meet op geluid- dba-  sinds vorige week. Nu heb ik ruim een jaar geleden een prachtige Ducatie 821 uit 2013 gekocht, met gewijzigde uitlaat erop incl zgn. db-killer. Bescheiden sportief. Ik wil nu bij u informeren: hoe kan ik als nieuwe eigenaar nu zelf contoleren dat mijn motor binnen de wettelijke norm valt? Ik heb zeker geen zin in onderweg boetes of het ergste geval niet verder mogen rijden. Kan ik dit bij u laten controleren? PS de 2e bijlage is een 1100 cc Ducati waar ik interesse in heb, zelfde probleem bij eventuele aankoop.

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

De politie kondigt in een artikel van het AD strengere handhaving aan omtrent het overschrijden van de wettelijke geluidsnorm voor motorfietsen.

Wettelijk is er voor motoren een maximaal toegestane geluidsproductie vastgelegd in het Besluit Geluidsproductie Voertuigen. De wijze waarop gemeten dient te worden en de exacte waarden waaraan de motor moet voldoen zijn vastgelegd in een Europese Richtlijn. Dat is een gevolg van het feit dat motoren - net als andere voertuigen - een Europese typegoedkeuring krijgen die voor alle Europese landen geldt. Er zijn dus regels waar motoren aan moeten voldoen. Doen ze dat niet, dan riskeren de berijders een boete (380,-). Deze boete kan echter alleen worden gegeven als er door de politie wordt gecontroleerd.

Het geluidsniveau van uw stilstaande Ducati met draaiende motor is volgens de RDW 97 dB(A) bij 4.625 rpm met uiteraard de af-fabriek gemonteerde uitlaat. Dan is de vraag of u in de problemen komt bij een meting volgens de testmethodiek van de politie met gemonteerde sportuitlaat.

Uw motor komt geruststellend niet voor op een Oostenrijkse lange lijst van ongewenste motoren met te veel kabaal. En de verwachting is dat een sportuitlaat met E-keurmerk én aanwezige dB-killer binnen de gestelde norm moet kunnen blijven. Een daadwerkelijke geluidsmeting is helaas bij de ANWB niet mogelijk, maar zou u kunnen aanvragen bij de RDW. Ik sluit echter niet uit dat die kosten hoger zijn dan de boete, met ook een redelijk kans dat u daar niet eens voor in aanmerking komt.