Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Lawaai

Vraag gesteld door M. van Dam op 20 september 2019

Het wordt een al groter (landelijk) probleem, overtredende motorrijders brengen onveilige situaties en het onnodige illegaal omgevingsgeluid van hen die zich niet houden aan de toegestane geluid. Het veroorzaakt inmiddels overal in Nederland overlast in de vorm van onrust en andere gezondheidsklachten. We vragen ons met z’n allen af: kan het nu zomaar zo zijn dat iemands hobby, herrie maken om het herrie maken, zoveel omwonende van dorpen en steden moet treffen? In de kustgemeente Bergen NH is een petitie gaande en gesprekken met de gemeente om dit aan te pakken. Helaas kan een gemeente niet veel initiëren wanneer het om provinciale wegen gaat. Lawaai is een veroorzaker van gezondheidsklachten. Dat geldt voor continue lawaai maar zeker voor excessief en onnodig hard geluid dat daar nog bovenuit komt. Ik begrijp dat u geen politie kunt vertegenwoordigen maar graag zou ik in een reactie van u lezen of horen, wat de ANWB doet om dit groeiende overlast te dempen.

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

U geeft aan dat de overlast van motoren in de loop der jaren is gegroeid en u zou graag willen weten of de ANWB daarin een rol kan spelen.

Maximaal toegestane geluidsproductie motoren
Vooral in de zomerperiode, als er veel wordt motor gereden, en veel mensen buiten recreëren, wordt er overlast ervaren met name door het motorgeluid. Wettelijk is er voor motoren een maximaal toegestane geluidsproductie vastgelegd in het Besluit Geluidsproductie Voertuigen. De wijze waarop gemeten dient te worden en de exacte waarden waaraan de motor moet voldoen zijn vastgelegd in een Europese Richtlijn. Dat is een gevolg van het feit dat motoren - net als andere voertuigen - een Europese typegoedkeuring krijgen die voor alle Europese landen geldt. Er zijn dus regels waar motoren moeten voldoen. Doen ze dat niet, dan riskeren de berijders een boete (370,-). Een boete kan echter alleen worden gegeven als er door de politie wordt gecontroleerd. En dat gebeurt niet frequent en zeker niet grootschalig. Dit heeft te maken met prioriteitsstelling bij de politie. En de politieke keuze die daaraan ten grondslag ligt. De politiek vindt het belangrijker om politie-inzet te reserveren voor criminaliteit. 

Goeden onder de kwaden lijden: De herrie-producerende motorrijders vormen waarschijnlijk een vrij kleine groep, maar ze vallen wel erg op en bepalen daarmee het beeld dat de omgeving van motorrijders en motoren heeft. De goede (willende motorrijders) moeten zo onder de kwaden lijden. Het is ook de vraag of je met oproepen en publicaties de groep onwilligen bereikt. Maar we proberen het toch. 

Publicaties in Promotor
De ANWB nam haar verantwoordelijkheid door o.a. de lezers van Promotor (het voormalig ANWB blad voor de motorrijders; www.promotor.nl) te vertellen wat geluidsoverlast voor omwonenden betekent. In dit tijdschrift riepen wij op om zo geluidsvriendelijk mogelijk te rijden. De hoofdredacteur Jan Kruithof heeft zelfs een open brief gepubliceerd in zijn blad om de “db killer” (dat is een pijpje in de uitlaat dat de geluidsdecibellen reduceert) toch echt ín de uitlaat te laten zitten vanwege de overlast voor de omgeving.  Promotor heeft destijds op haar website zelfs het plan gepubliceerd om de mooie Lekdijk tijdelijk te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, mede door de klachten van de omwonenden. En met succes want De Lekdijk is tijdens een seizoen afgesloten geweest. Dus klagen bij uw gemeente heeft zin. 

Rol van de omgeving
Ten slotte speelt ook de omgeving waarin de motor rijdt een rol. Er zijn plekken waar de motorrijders met goed afgestelde motoren toch overlast kunnen geven door de inrichting van de omgeving; bijvoorbeeld door hoge flats die fungeren als klankkast. Dan klinkt het 3x zo hard als het in werkelijkheid is. En daar kan ook de motorrijder, die zich netjes aan de regels houdt, niet zoveel aan doen.  

Wat gaan we eraan doen?
Ieder jaar bekijken we welke onderwerpen onze volledige aandacht krijgen en waarvoor onze lobbyisten beïnvloedingsactiviteiten in het nieuwe jaar zullen inzetten. Dit wordt o.a. bepaald door de aard en aantal van ledensignalen en de tijd en capaciteit die er beschikbaar is.  Ik vermoed dat dit onderwerp de komende periode meer onze aandacht zal krijgen gezien de aandacht in de media die te merken is. Uw signaal zal in ieder geval meegenomen worden in onze analyse.