Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Kentekenplaat motor zichtbaar bij koffers?

Vraag gesteld door Verkeersregels duitsland op 3 mei 2017

Ik heb koffers op m,n motor voor de vakantie naar Italie , maar nu weet ik niet of het voldoet aan de verkeersregels in Duitsland of Oostenrijk of italie ??

Antwoord van Jos

Antwoord van Jos

ANWB Expert

U heeft een vraag over de zichtbaarheid van de kentekenplaat wanneer de motor is voorzien van koffers.

Artikel 7 Regeling kentekens en kentekenplaten meldt daar het volgende over;


De kentekenplaat moet loodrecht op het verticale mediaanvlak van het voertuig zijn aangebracht en zich in verticale stand bevinden, met een tolerantie van 5%. Indien de vorm van het voertuig zulks vereist, mag de kentekenplaat evenwel de volgende helling ten opzichte van de verticale stand hebben:

a. indien de van het kenteken voorziene zijde van de kentekenplaat naar boven is gekeerd, een hoek van ten hoogste 30°, mits de bovenrand van de kentekenplaat zich niet hoger dan 1.20 m boven het wegdek bevindt,

b. indien de van het kenteken voorziene zijde van de kentekenplaat naar beneden is gekeerd, een hoek van ten hoogste 15°, mits de bovenrand van de kentekenplaat zich op een grotere hoogte dan 1.20 m boven het wegdek bevindt.

7. Het kenteken dat aan de voorzijde is aangebracht moet van voren, het kenteken dat aan de achterzijde is aangebracht, moet van achteren zichtbaar zijn en mag niet hoger dan 2 m boven het wegdek zijn aangebracht. 8. De kentekenplaat moet zodanig op het motorrijtuig dan wel de aanhangwagen bevestigd, dat:

a. de kentekenplaat en het kenteken aan de achterzijde van het voertuig over de volle, in de bijlage voorgeschreven, oppervlakte zichtbaar is voor een waarnemer, die zich op een afstand van 20 m midden achter het voertuig bevindt,

b. de karakters van het kenteken niet door de bevestigingsmiddelen zijn beschadigd, en

c. de kentekenplaat aan de achterzijde van het voertuig niet door glas of ander doorzichtig materiaal wordt bedekt.

9. Aan of op het motorrijtuig, de aanhangwagen of de kentekenplaat mag geen teken of middel zijn aangebracht dat de herkenning, daaronder begrepen de herkenning met behulp van technische voorzieningen, van het kenteken bemoeilijkt of kan bemoeilijken.


Wanneer de kentekenplaat dus op de aangegeven manier goed afleesbaar is, voldoet u óók in het buitenland aan de gestelde eis.***

Reactie van Verkeersregels duitsland:

Het is jammer dat ik geen foto kan plaatsen hier want dan kon ik het laten zien wat ik bedoel. Ik heb er nu een kentekenplaat houder op zitten van D&G maar ik weet niet of dat voldoet aan de Duitse Oostenrijkse Italiaanse verkeersregels ? In Nederland is het wel toegestaan maarja hier mag zowat alles ;-)***

Reactie van Jos van der Drift:

U kunt 'n foto wel mailen;

experts@anwb.nl***

Reactie van JvKnegsel:

Ik weet niet wat D&G betekent, maar als een kentekenplaat op een in Nederland geregistreerd motorrijtuig volgens de Nederlandse wetgeving correct is en correct is aangebracht, is dat ook in het buitenland oké. Dat wordt wederzijds erkend.
Je hoeft niet aan de Zwitserse, Italiaanse of andere grens telkens je voertuig weer te "verbouwen".

Gaat het om bagage die het zicht op de kentekenplaat belemmert, dan betreft het niet de voertuigregels, maar de gedragsregels en dan kunnen de regels per land anders liggen, en ook van toepassing zijn op buitenlands gekentekende voertuigen.