Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Door vervuiling op weg ( zand ) onderuit gegleden met motor

Vraag gesteld door René de Haas op 5 november 2018

Ik ben 18 september jl onderuit gegaan met mijn motor. Ik moest licht remmen bij een snelheid van ± 30 km per uur, toen mijn voorwiel over een laag zand weggleed en ik onderuit ging. Met als gevolg behoorlijk wat schade aan mijn motor. Lichamelijk had ik nagenoeg niets.

Een particulier bedrijf is de veroorzaker van dit zand op de weg, als gevolg van werkzaamheden aan een oprit van een particuliere woning.

Ik heb nu dit bedrijf aansprakelijk gesteld, maar de verzekring van de tegenpartij wijst de aansprakelijkheid af, door aan te geven dat zo'n beetje zand op de weg niet geleid kan hebben tot deze schuiver. En dat er geen causaal verband is aangetoond door het zand op de weg en mijn schuiver.

Ik heb nu informatie opgevraagd bij diverse instanties ( SWOV en CROW ) om informatie op te vragen over het gevaar van zand op de weg voor motorrijders. Hier is weinig info over te vinden.

Heeft iemand anders ervaring met aansprakelijk stellen van veroorzaker vervuiling van de weg, overheid, dan wel een particulier bedrijf. Of een verwijzing naar jurisprudentie

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent recentelijk met uw motorfiets ten val gekomen, nadat u licht moest afremmen, waarbij het voorwiel van uw motor weggleed door een laag aarde op de weg. De veroorzaker als zijn verzekeraar erkennen geen aansprakelijkheid. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Schade
een ieder draagt zijn eigen schade, tenzij u kunt bewijzen dat een andere partij hiervoor aansprakelijk is.

Het is aan u te bewijzen, dat er een causaal verband bestaat tussen het ongeval en het zand op de weg.

Wat was de aanleiding dat u afremde? Vanwege het zand op de weg, of vanwege een andere verkeersdeelnemer? In elke mate lag er zand op de weg? Heeft u de voorrem gebruikt? Reed u niet harder dan 30 km/u? Lag het zand in een bocht of op een recht gedeelte va de weg? Etc etc

Heeft u voorts foto's gemaakt na het ongeval waarop de situatie en het hoeveelheid zand op de weg goed zichtbar is? Heeft u getuige(n) die het ongeval hebben zien gebeuren?

Meer informatie over schade claimen vindt u op onze website.***

Reactie van René de Haas:

Hallo

Ik moest afremmen voor een verkeersdrempel. Ik reed rechtuit en niet harder dan 30 km per uur.
Er lag een nauwelijks zichtbare dunne laag droog zand op de weg. Als motorrijder gebruik je altijd de voorrem. Er is een getuigen die kan verklaren, dat ik rechtuit reed met een snelheid van 30 km per uur. En dat ik kort remde en toen onderuit ging. Er is ook geen andere verklaring waarom ik onderuit zou kunnen gaan.
Ik heb foto's met daarop de dunne laag zand zichtbaar. Ook de twee getuigen hebben gezien en verklaard dat er een dunne laag zand op de weg lag
Er zijn ook getuigen die verklaren dat de tegenpartij verantwoordelijk is voor het zand op de weg. Een uur na mijn ongeluk heeft tegenpartij de weg laten vegen. ook hier heb ik getuigen van***

Reactie van Michiel Claesen:

Uiteraard remt u als motorrijder gecombineerd, maar op een glad wegdek, is het raadzaam om voorrem dan gedoseerd of niet te gebruiken.

Nu het een dunne, droge laag zand betreft, welke niet goed zichtbaar was, vind ik dit in uw voordeel pleiten. Wanneer het een dikke laag zand zou zijn geweest, dan mag je verwachten dat een motorrijder daarop anticipeert. U werd in desbetreffend geval verrast door het dunne laag zand.

Heeft u de getuigenverklaringen, foto's reeds overgelegd aan de verzekeraar van de wederpartij? Zo niet, dan raad ik u dit aan om dit alsnog te doen.

Stel de verzekeraar een redelijke termijn (14 dagen) om hun standpunt te overwegen, of dat u anders overweegt een civiele procedure aanhangig te maken.

Mocht u over rechtsbijstand beschikken (is overigens ook inbegrepen bij Wegenwacht Compleet), dan raad ik u aan deze direct in te schakelen.

Houdt u mij svp op de hoogte van de voortgang in de zaak.