Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wie is er aansprakelijk bij modder op de weg

Vraag gesteld door TBTH op 23 november 2016

Goedenavond,

Vanavond heeft mijn broertje (ook ANWB lid) een ongeluk gehad op de motor. Hij reed in het donker op een kaarsrechte weg zonder verlichting. Op een gegeven moment verandert het wegdek van een schoon wegdek in een zeer modderig en zeer glad wegdek. Zodra hij hier "in" rijdt voelt hij dat de grip minder wordt en verminderd zijn snelheid. Enkele seconden later glijdt de motor onder hem weg. Gelukkig heeft hij zelf (waarschijnlijk) geen schade, er is echter wel veel materiële schade.

- Er zijn verschillende foto's gemaakt van de situatie. Het lastige is dat foto's in het donker niet hetzelfde overzicht geven als foto's in het licht.

- Er zijn getuigen (inclusief gegevens) die kunnen bevestigen dat hij geen rare dingen deed en zijn snelheid minderde.

- Er is politie te plaatse geweest die een proces verbaal heeft opgesteld en hem heeft aangeraden de provincie aansprakelijk te stellen. Er stonden namelijk geen borden waar werd gewaarschuwd voor slipgevaar o.i.d.

Nu heb ik reeds wat research gedaan en ik krijg de indruk dat dit een ingewikkelde kwestie is (/gaat worden). Omdat hij echter goed met de omstandigheden is omgegaan door zijn snelheid te minderen, er geen verlichting is, er geen waarschuwingen zijn, en ook de politie erkent dat dit toch wel een hele gevaarlijke situatie is, ben ik toch van mening dat er voldoende informatie is om iemand aansprakelijk te stellen. Vandaar mijn vraag:

Mijn vraag is, wie en hoe stel je hier iemand voor aansprakelijk?

Antwoord van Marlijn

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

Uw broertje heeft een ongeluk gehad op de motor. Hij reed in het donker op een onverlichte weg en is geslipt op een modderig wegdek. Er zijn foto's gemaakt van de situatie ter plekke, er zijn getuigen en de politie is ter plekke geweest. U wilt weten wie aansprakelijk te stellen is voor de materiële schade.

Aansprakelijkheid
De wegbeheerder is aansprakelijk voor gebreken aan de weg die bij normaal weggedrag een gevaar en een risico op schade opleveren voor de weggebruiker.

Bewezen moet worden dat er modder op de weg lag, en dat de modder de oorzaak van het ongeluk is. Dit bewijs lijkt aanwezig. U kunt de wegbeheerder dus aansprakelijk stellen.
De wegbeheerder is echter niet aansprakelijk als hij de schade niet kon voorkomen. Bijvoorbeeld doordat het gebrek zich onverwacht heeft voorgedaan, en de wegbeheerder nog geen redelijke kans heeft gehad om de modder te verwijderen.

Wegbeheerder
De wegbeheerder is meestal een overheidslichaam (zoals de rijksoverheid, de provincie, de gemeente of het waterschap of hoogheemraadschap). In uw geval zal het waarschijnlijk de provincie of gemeente zijn. Wanneer niet duidelijk is wie de wegbeheerder is, kunt u de website van Rijkswaterstaat raadplegen.

Voor meer informatie over aansprakelijkheid van de wegbeheerder en een modelbrief die u kunt gebruiken om de wegbeheerder aan te spreken verwijs ik u graag naar onze website.

Verzekering
Als u een casco-verzekering heeft, kunt u de schade claimen bij uw verzekeraar. Ik adviseer u contact op te nemen met uw verzekeraar.***

Reactie van Basslider:

Ik heb dit geval zelf heeeeel lang geleden meegemaakt, als het een provinciale weg is, is de provincie (of bij een weg in beheer bij de gemeente, de gemeente) ten alle tijden aansprakelijk, vinden zij dat de boer die de modder op de weg heeft gebracht aansprakelijk is, dan moeten zij hun kosten zien te verhalen op de dader.
Bij mij werd dit een touwtrekkerij omdat de gemeente en provincie elkaar de schuld gaven, maar dit bleek achteraf een vuil spelletje te zijn, beiden hadden zich namelijk ingedekt voor dit soort zaken bij de zelfde verzekerings maatschappij.

P.S. Volgens mij is het plaatsen van borden een extra waarschuwing en geen vrijwaring voor het vergoeden van opgelopen schade/letsel.