is wegenwacht service op naam en zo ja hoeveel auto's / motoren mag je daarvoor bezitten?

Vraag gesteld door Frans155 op 14 augustus 2017

Wegenwacht service is op naam. Ik had de wegenwacht service voor mijn auto. Nu is er ook een motor bijgekomen. Geldt dit nu voor beide voertuigen en zo ja hoeveel auto's / motoren mag je maximaal bezitten zodat dit onder deze service valt?

Antwoord van Leo

ANWB Expert

U vraagt of Wegenwacht service op naam is en hoeveel voertuigen je daarvoor mag bezitten.

In de voorwaarden staat hier het volgende over.

 1. Hoe vaak heeft u recht op hulp in Nederland?
 • In Nederland heeft u 7 keer per contractjaar recht op sleutelhulp. Vanaf de 4e keer vragen wij daarvoor de volgende eigen bijdragen:
  • 4e keer: € 50,-
  • 5e keer: € 75,-
  • 6e keer: € 100,-
  • 7e keer: € 125,-
 • Vanaf de 8e hulpverlening kunnen wij alsnog besluiten sleutelhulp te bieden; u betaalt hiervoor per keer € 175.-.
 • Wij helpen u op 2 verschillende kentekens per contractjaar. Voor elk volgend kenteken bieden wij alleen sleutelhulp. Hiervoor rekenen wij per kenteken € 150,-.
 • U heeft 2 keer per contractjaar recht op transporthulp.