Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Geluidsoverlast motoren

Vraag gesteld door submarine op 1 juni 2018

Waarom moeten (mogen?) motorfietsen zoveel zinloos lawaai maken? Daarmee worden z'on 17 miljoen mensen gestoord. Technisch is er geen reden. Hoor de politiemotor.

Antwoord van Monique

Antwoord van Monique

ANWB Expert

 

Wat kan ik óf de ANWB doen aan geluidsoverlast van motoren?

Vooral in de zomerperiode, als er veel wordt motor gereden, en veel mensen buiten recreëren, wordt er overlast ervaren door motorgeluid. Er zijn een paar dingen die u kunt doen:

U kunt zich wenden tot de politie:

Zij hebben als taak om de regels waar motoren aan moeten voldoen te handhaven. Wettelijk is er namelijk voor motoren een maximaal toegestane geluidsproductie vastgelegd in het Besluit Geluidsproductie Voertuigen. De wijze waarop gemeten dient te worden en de exacte waarden waaraan de motor moet voldoen zijn vastgelegd in een Europese Richtlijn. Dat is een gevolg van het feit dat motoren - net als andere voertuigen - een Europese typegoedkeuring krijgen die voor alle Europese landen geldt.

Er zijn dus regels waar motoren aan moeten voldoen. Doen ze dat niet, dan riskeren de berijders een boete (380,-). Deze boete kan echter alleen worden gegeven als er door de politie wordt gecontroleerd. En dat gebeurt niet frequent en zeker niet grootschalig. Dit heeft te maken met prioriteitsstelling bij de politie én de politieke keuze die daaraan ten grondslag ligt.

U kunt klagen bij uw gemeente:

Een gemeente kan na klachten van de geluidsoverlast-plekken en tijdstippen bijvoorbeeld in overleg met de politie besluiten om op bepaalde locaties meer te handhaven óf zelfs locaties af te sluiten voor motorijders op bepaalde dagen en tijdstippen. Hoe meer meldingen, hoe sterker het signaal.

Leden initiatieven:

Misschien relevant om u nog te vertellen dat sommige leden ook zelf aan de slag zijn gegaan door bijv. een geluidsmeting te doen. Een van onze ANWB leden heeft aan de omliggende bewoners gevraagd om via een speciaal daarvoor opgezet mailadres aan te geven hoe erg men de overlast vindt. Dit kon men aangeven op een schaal van 1-10. (1= niet erg; 10: heel erg). De resultaten zal hij te zijner tijd aan de gemeente voorleggen.

Een ander ANWB lid ervaart veel hinder aan de provinciale weg waar ze woont en heeft dit vorig jaar via de media kenbaar gemaakt. Ze hielp mee aan het verhaal in het TV programma de monitor uit 2019. Ze is van plan om een landelijke meldpunt op te richten waar alle mensen die hinder ervaren kunnen aangeven waar de pijnpunten zitten.

Leden geven zelf aan dat de beste manier om iets in beweging te krijgen is het te spreken krijgen van een burgemeester of een wethouder met verkeer/veiligheid in de portefeuille. Het liefst met één of twee gelijkgestemden, nog beter met handtekeningen. “En wat echt ook helpt is eenvoudige metingen maken met bijv. een mobiel-telefoon-app wat voor iedereen toegankelijk is. Zo kun je eenvoudige grafiekjes van db(a) laten zien“ aldus één van onze leden.

Wat kan de ANWB vanuit het collectieve belang doen?

Ieder jaar bekijkt de ANWB welke onderwerpen onze volledige aandacht krijgen en waarvoor onze lobbyisten beïnvloedingsactiviteiten in het nieuwe jaar zullen inzetten. Dit wordt o.a. bepaald door de aard en aantal van Ledensignalen en de tijd en capaciteit die er beschikbaar is. In de afgelopen periode zijn er meer Ledensignalen over de geluidsoverlast van motoren binnengekomen dan voorgaande jaren. Uiteraard realiseren we ons dat de stijging deels veroorzaakt wordt door het mooie weer. Wellicht zal de stijging van signalen over dit onderwerp meegenomen worden in de keuzes die we maken.

Daarnaast is de ANWB, samen met andere brancheorganisaties, aangesloten bij het motorplatform. Dit motorplatform is een ontmoetingsplek voor de vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties zodat ze met elkaar kunnen kijken wat zij eventueel samen zouden kunnen ondernemen. De partijen die daar zitten, zijn zich al wel bewust van de problematiek maar vinden het lastig om de onwilligen te bereiken.

Goeden onder de kwaden lijden

Het lijkt er op dat het vaak ook te maken heeft met “de goeden onder de kwaden lijden”: De herrie-producerende motorrijders vormen waarschijnlijk een vrij kleine groep, maar ze vallen wel erg op en bepalen daarmee het beeld dat de omgeving van motorrijders en motoren heeft. De goede (willende motorrijders) moeten zo onder de kwaden lijden.

Klankkasten

Ook de omgeving waarin de motor rijdt speelt een rol. Er zijn plekken waar de motorrijders met goed afgestelde motoren toch overlast kunnen geven door de inrichting van de omgeving; bijvoorbeeld door hoge flats die fungeren als klankkast. Dan klinkt het 3x zo hard als het in werkelijkheid is. En daar kan ook de motorrijder, die zich netjes aan de regels houdt, niet zoveel aan doen. 

Met dit antwoord zullen we het geluidsoverlast dat u ervaart niet wegnemen maar het geeft u wellicht een beeld hoe het in elkaar steekt.