Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Valt constructiefout douchevloer van camper na drie jaar nog onder garantie?

Vraag gesteld door Zee van Tijd op 31 augustus 2018

In onze nieuw gekochte camper constateerden we na drie jaar dat er een scheur van ongeveer 14 cm in de kunststof vloer van de douchebak is ontstaan. Deze scheur is spontaan ontstaan tijdens normaal gebruik. Wij zijn bang voor gevolgschade onder deze vloer tijdens het douchen.
De dealer heeft de aangegeven dat de vloer door de fabrikant uit coulance gratis wordt geleverd, maar wij zouden wel ongeveer €400 zelf moeten betalen voor het verwijderen en opnieuw plaatsen van de vloer.
Is er juridische grond om te claimen dat wij voor deze constructiefout niet zelf kosten hoeven op te brengen?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

Drie jaar geleden heeft u een nieuwe camper aangeschaft. Onlangs heeft een scheur van 14 cm geconstateerd in de kunststof douchebak. De fabrikant heeft toegezegd gratis een nieuwe douchevloer te leveren. De dealer eist een eiegen bijdrage van € 400,- voor uit- en inbouw douchevloer. U vraagt zich af of dit redelijk is.

Wettelijke garantie
Ervan uitgaande dat u de camper normaal gebruikt en onderhouden heeft, mag u ervan uitgaan dat een douchevloer langer meegaat dan drie jaar.

Nu de douchevloer ondeugdelijk is, voldoet de camper niet aan de redelijke verwachting op grond van de koopovereenkomst. Ofwel; er is sprake van non-conformiteit (art 7:17 BW).

Op grond van art 7:21 lid 2 BW komen de kosten van herstel of vervanging geheel en al voor rekening van de verkoper (dealer). Dit geldt dus ook ten aanzien van het arbeidsloon.

Meer informatie over klachten na aankoop vindt u op onze website.