Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

uitleg recronvoorwaarden art. 9.7

Vraag gesteld door gezelligtoch op 12 augustus 2015

Mijn chalet is verkocht per 05-08-2015 met behoud van standplaats. De koper heeft zijn huurovereenkomst getekend met de ondernemer, dus is een acceptabele vervangende recreant. Heb ik recht op restitutie van het al betaalde jaargeld. Of moet ik ten alle tijden VOOR 1 juli mijn huur overeenkomst opgezegd hebben.

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U vraagt of u recht heeft op restitutie van het al betaalde jaargeld in verband met de verkoop van uw chalet. 

In artikel 9 lid 7 van de RECRON voorwaarden voor vaste plaatsen staat vermeld dat de recreant heeft recht op vermindering van het jaargeld dan wel restitutie van het teveel betaalde jaargeld voor het resterende deel van het overeenkomstjaar indien:

a. ontruiming van de plaats voor 1 juli van het lopende overeenkomstjaar plaats heeft en

b. een voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant is gevonden en

c. er geen gelijkwaardige plaats beschikbaar is op het terrein.

Er geldt dus inderdaad zoals in sub a weergegeven een eerste voorwaarde dat de ontruiming van de plaats voor 1 juli van het lopende overeenkomstjaar plaats heeft om recht te hebben op restitutie. ***

Reactie van gezelligtoch:

Reactie op antwoord David Sjoer. Van ontruiming is geen sprake, want het chalet is verkocht met behoud van standplaats!!***

Reactie van David Sjoer:

Lid 7 is onderdeel van artikel 9 (verkoop kampeermiddel). Hieronder valt ook de verkoop van het kampeermiddel met behoud van standplaats. Ten eerste is artikel 9 lid 6 van toepassing:

'Bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van verkoop van het kampeermiddel blijft de recreant het jaargeld voor het lopende overeenkomstjaar of de overeengekomen contractperiode verschuldigd.'

De uitzondering hierop wordt beschreven in lid 7. Alleen wanneer aan de 3 gestelde voorwaarden wordt voldaan, is restitutie mogelijk. In artikel 15 lid 1 van de RECRON voorwaarden wordt een definitie gegeven van ontruiming: 'Onder ontruiming door de recreant wordt verstaan het van de plaats en van het terrein verwijderen van al hetgeen zich op de laatste dag van de overeenkomst op de plaats bevindt of heeft bevonden uitgesloten eigendommen van de ondernemer.' Indien er dus geen sprake zou zijn van ontruiming, dan is restitutie in beginsel niet mogelijk. In het geval dat het weghalen van uw spullen onder ontruiming valt, dan komt u niet in aanmerking voor restitutie omdat dit na 1 juli heeft plaatsgevonden. ***

Reactie van gezelligtoch:

Reactie op boven genoemde: Als we artikel 13 bekijken tussentijdse beeindiging lid 1 wordt ook gewezen op een voor de ondernemer acceptabele recreant.
En in de verkoopvoorwaarden kampeermiddel met behoud van standplaats, opgesteld door de recron punt 8 staat ook: Echter, omdat wij met de kopende recreant een nieuwe overeenkomst aangaan heeft u recht op restitutie van het jaargeld ec
Het kan toch niet de bedoeling van de Recron zijn dat een ondernemer 2x stageld ontvangt voor zijn grond!!