Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Verwijderen coniferen jaarplaats

Vraag gesteld door mootje35 op 30 november 2018

Geachte heer / mevrouw,
Het volgende wil ik u vragen.

Ik heb een chalet op een vaste jaarplaats op een camping in Nederland . Deze is rondom volledig afgeschermd met coniferen en deze stonden er al toen ik de jaarplaats incl chalet overnam van de vorige eigenaar. De eigenaar wil nu bij alle plaatsen op het park de coniferen binnen 4 jaar verwijderd hebben en sowieso indien het chalet verkocht wordt aan een nieuwe eigenaar. Deze camping is aangesloten bij Recron en de eigenaar geeft ook volgens deze voorwaarden voldoende tijd aan mij om hieraan te voldoen. De vraag is nu wie gaat er opdraaien voor de verwijdering kosten van de coniferen ? De eigenaar wil ze zelf tenslotte verwijderd zien.... Ik heb zelf al genoeg kosten om nu een nieuwe erfafscheiding te realiseren . Alvast bedankt voor uw antwoord.
Mvg, Mootje

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een jaarplaats op een camping. De ondernemer eist dat alle op de camping aanwezige coniferen worden verwijderd binnen vier jaar, dan wel bij beëindiging van de huurovereenkomst. Uw standplaats is geheel omheind door coniferen. U vraagt zich af voor wiens rekening de verwijdering van de coniferen dient te komen.

Verticale natrekking
Op grond van art 5:20 lid 1 sub f BW behoren de coniferen middels verticale natrekking toe aan de ondernemer. Verticale natrekking betreft een bijzondere vorm van eigendomsverkrijgin, waarbij de eigenaar van een perceel grond zonder overdracht eigenaar wordt van struiken, bomen, gebouwen die op zijn perceel grond geplant of gerealiseerd worden).

Ook zou u kunnen inbrengen dat de coniferen een toevoeging aan de jaarplaats betreft, welke door de vorige recreant met toestemming ondernemer is aangebracht, en welke toevoeging met instemming van de ondernemer na beëindiging van de huurovereenkomst behoefde te worden verwijderd. Derhalve dient verwijdering te geschieden voor rekening en risico van de ondernemer.

Geschillencommissie Recreatie
Indien u er met de eigenaar van de camping niet uitkomt, dan kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie. Mocht u over een rechtsbijstandverzekering beschikken; schakel deze in.

Hiervan uitgaande lijkt mij het voor de hand liggen, dat de verwijderingskosten en/of de verwijdering zelf voor rekening komt van de ondernemer.

Geschillencommissie
Wanneer u er met de ondernemer (RECRON-lid) niet uitkomt, kunt u het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Recreatie.

NB: De komende week zal ik voor u nagaan of de Geschillencommissie Recreatie reeds eerder uitspraak heeft gedaan in een soortgelijk geval.