Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Minimaal gewenste bodemvrijheid na mover montage

Vraag gesteld door alhe op 5 februari 2018

Ik wil een mover plaatsen onder mijn Kip 41 EKL bjr. 1997.,voorkant
caravan.
Wat moet ik aanhouden als minimaal noodzakelijke bodemvrijheid
na montage van de mover, ter voorkoming van schade.
Ik krijg momenteel te veel verschillende antwoorden van "mover plaatsers" om een beeld te vormen hoeveel cm. noodzakelijk is.
Graag een antwoord, bij voorkeur gericht op mijn caravan.

Bij voorbaat dank

Antwoord van Frank

Antwoord van Frank

ANWB Expert

De minimaal vereiste bodemvrijheid voor het monteren van een mover is niet afhankelijk van het caravanmerk maar van het movermerk. Daarbij komt dat een caravan uit 1997 ook niet meer dezelfde hoogte heeft als een nieuwe door veroudering van het veersysteem.

In de handleiding van het movermerk is terug te lezen aan welke maten de caravan moet voldoen alvorens een bepaald type mover kan worden ingebouwd.

Dus het is de moverleverancier die bepaalt welke bodemvrijheid hij nodig acht voor zijn produkt.***

Reactie van alhe:

Mijnheer Clavaux,
Hartelijk dank voor uw antwoord.
Uw informatie is mij bekend. De vraag is hoeveel de minimaal noodzakelijke bodemvrijheid is NA MONTAGE van een mover.
De een zegt 16 cm, de ander 11,5 cm. Wat is verantwoord ter voorkoming van schade aan de mover op basis van ervaringen.***

Reactie van Frank Clavaux:

Zoals ik heb aangegeven staat dit in de handleiding van de mover.
Bijvoorbeeld:

  • Truma 110 mm
  • Reich 80 mm
  • Simpark 110 mm
  • Enduro 110 mm
  • Kronings 130 mm

De fabrikant heeft bepaald dat met deze richtlijn geen schade kan ontstaan bij normaal gebruik.
***

Reactie van alhe:

Geachte heer Clavaux,
Hartelijk dank voor uw antwoord. Dit geeft tevens mijn probleem weer. Het loopt uiteen van 80 mm naar 130 mm. Dit kan toch niet afhankelijk zijn van het merk mover lijkt mij. Ik lees en hoor van mensen van schade aan de mover door te weinig bodemvrijheid.
80 mm is naar mijn mening niet verantwoord om te gaan rijden met een mover. Wellicht een rol voor de ANWB om een objectieve norm
voor een minimaal gewenste bodemvrijheid bij movergebruik vast te stellen ter voorkoming van schade. Met vriendelijke groeten, Henk***

Reactie van Frank Clavaux:

Wij hebben nog nooit klachten over te lage bodemvrijheid (in dit geval Reich) gehoord bij normaal gebruik.

Natuurlijk heb ik wel beschadigde movers gezien, maar dat had dan andere oorzaken.

Een mover is een accessoire en valt buiten de wettelijke eisen. De fabrikant bepaalt de norm. De ANWB kan hier geen invloed op uitoefenen. Als de afstand te krap zou zijn, dan krijgt de leverancier vanzelf de claims.