Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

problemen met caravan ramen

Vraag gesteld door tinsolaat op 3 maart 2015

Geachte heer/mevrouw,

Middels dit bericht wil ik u vragen caravanbezitters te informeren over de problemen met de ramen van het merk Polyplastic. Op dit moment heb ik zelf wederom last van lekkende en loslatende ramen van mijn caravan merk TEC type 510TE bj 2006.

Bij mijn vorige caravan, een Kip 44 ek, bj. 2000, had ik ook al problemen en is een raam tijdens een rit op snelweg uit de sponning gerukt, met als gevolg uitwijk reacties van medeweggebruikers en een flinke scheur in de beplating.

Resultaat: alle ramen vervangen. Als belangenorganisatie, KCK uitgever en i.v.m. de verkeersveiligheid zou ik van u vragen om voor onze belangen op te komen en een artikel in de KCK te wijden aan dit slepende probleem.Op het internet staan vele klachten van gedupeerden die "met een kluitje in het riet worden gestuurd", naar Willemsen te Pijnacker verwezen en worden tegen betaling van een aanzienlijk bedrag "gematst".

Wat kunnen en moeten we ondernemen? Graag een reactie.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft problemen met de ramen van uw caravan. De ramen zijn van het merk Polyplastic. De ramen lekken en zitten los.

Redelijke verwachtingen
Gezien de leeftijd van uw caravan ga ik er van uit dat de fabrieksgarantie is verlopen. Naast de rechten die u heeft uit de fabrieksgarantie bent u, als consument, ook beschermd door de wet. Op grond van de wet moet uw caravan voldoet aan redelijke verwachtingen. Deze verwachtingen hangen onder meer af van leeftijd, onderhoud en gebruik van uw caravan. Ook het gebrek zelf speelt een rol. Zijn er gebreken die u niet hoefde te verwachten dan kunt u zich beroepen op non-conformiteit.

Non-conformiteit
Voor een beroep op non-conformiteit moet u terug naar uw verkoper. Allereerst zal er onderzoek moeten worden verricht naar het gebrek en de mogelijke oplossing daarvan. De herstelkosten hiervoor kunnen, in verband met de leeftijd van de caravan, ook deels voor uw rekening komen. Hierbij het stappenplan dat u hierbij dient te volgen

Polyplastic
In eerdere zaken heeft Polyplastic zelf een oplossing geboden door de ramen met schroefjes vast te zetten. Op de website van Polyplastic kunt u informatie hierover terugvinden. Indien caravaneigenaren toch liever nieuwe ramen wensten was dit ook mogelijk, maar wel tegen vergoeding van een deel van de kosten. Of in dit geval hetzelfde euvel zich voordoet is pas na verder onderzoek vast te stellen.

 

 


***

 

 

 

Reactie van tinsolaat:
Dit antwoord is niet passend bij dit structureel probleem, waar de verkeersveiligheid in het geding is en vele caravanbezitters mee worden geconfronteerd. Op de ACSI-site, onder rubriek terugroepactie caravanramen, reageren 62 gedupeerden op dit probleem. Hier wordt duidelijk dat de productie fouten van de caravanramen een ernstige zaak is. We mogen van de ANWB als belangenorganisatie toch wel verwachten dat hier met gepaste actie op wordt gereageerd, immers betreft het hier een al lang slepende geschiedenis, waar ramen uit de caravan worden gerukt met de nodige gevolgen.

 

 

 


***

 

 

 

Reactie van willemjvh:
De ramen van Polyplatic zijn van gegoten Acryl en het materiaal is buiten gewoon weer bestendig en gaat langer mee dan een caravan. Als eigenaar hoef je ook geen rekening te houden dat er ooit ramen vervangen hoeven te worden. Dus kun je een beroep doen op de non-conformiteit regeling dat de ramen zonder kosten vervangen worden. Reparatie door schroefjes, is een nood oplossing en de kans op condens vorming is groot door lekkage als de lijmlaag los zit. Ook is reparatie met schroefjes visueel afwijkend van de oorspronkelijke uitvoering en daarom niet acceptabel. Het is een productie fout en met een klimaatkamer test was dat met zekerheid ook zichtbaar geworden. De consumentenbond heeft ook al aangegeven dat er nieuwe ramen geplaatst moete moeten worden.
willemjvh

 

 

 


***

 

 

 

Reactie van Annemieke Zerdoun:
De ANWB heeft zich in eerdere instantie reeds over dit onderwerp gebogen. Ook is er aandacht aan besteed in de KCK. Onderzoek heeft toen geleid tot het advies zoals ik u heb gegeven.

U kunt inderdaad niet rechtstreeks naar de producent van de ramen met dit probleem. De doorverwijzing naar de site van de producent was ter informatie. De producent heeft namelijk in eerdere gevallen een oplossing geboden. Deze oplossing kon u vinden via de eerder bijgevoegde link. Het herstel door middel van de door producent en verkoper aangegeven wijze is door onze experts bekeken. Deze oplossing werd beschouwd als afdoende en werd niet gezien als een noodoplossing. Werd er toch door de eigenaar verzocht om het vervangen van de ramen dan waren de extra kosten die daarmee gemoeid waren, of althands een deel daarvan, voor rekening van de eigenaar.

Zoals ik aangaf kunt u de verkoper aanspreken als blijkt dat de ramen niet voldoen aan hetgeen u als consument redelijkerwijs mag verwachten. Vervolgens zal gekeken moeten worden of en op welke wijze herstel mogelijk is. Komt u er niet uit met de verkoper dan kunt u deze zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Voertuigen

 

 

 


***

 

 

 

Reactie van willemjvh:
Herstel van de ramen door schroefjes is een aantasting van het aanzien en de ramen verliezen door de lucht lekkage hun isolerende werking en ook treed condens vorming op, daardoor is het niet acceptabel. Het is vreemd dat de ANWB en de consumentenbond duidelijk van mening verschillen. Het lijkt dat de ANWB meer om de positie van de producent geeft dan om belangen behartiging van de ANWB leden.
willemjvh

 

 

 


***

 

 

 

Reactie van tinsolaat:
Ik heb vandaag van Willems Caravans de offerte ontvangen voor het vervangen van de defecte caravanramen. Voor een bedrag van € 2980,- excl. € 60,-/uur montagekosten mag ik weer blij zijn. De fabrikant, Polyplastic, wil met deze "coulance i.v.m. delamineren" de consument helpen. Dit voorstel n.a.v. bekende en al lang slepende productiefouten zijn "tenenkrommend" en staan niet in verhouding met deze zeer onveilige ramen. Ik wacht nog op een telefonische reactie van het KCK-team n.a.v. een klacht aan de ANWB. Wij verwachten van de ANWB/KCK als belangenorganisatie, daadkracht n.a.v. de zeer onveilige problematiek. Het RDW verbiedt immers voertuigen op de weg met deze ramen.

 

 

 


***

 

 

 

Reactie van Annemieke Zerdoun:
De ANWB Experts geven online juridische informatie en advies op het terrein van mobiliteit, recreatie en toerisme. Indien u in het bezit bent van een rechtsbijstandverzekering kunt u deze inschakelen. Als u het niet eens bent met het voorstel van de verkoper kunt u deze zaak, al dan niet met behulp van uw rechtsbijstandverzekering, voorleggen aan de  Geschillencommissie Voertuigen