Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Wat zijn overschrijvingskosten caravan?

Vraag gesteld door rm77 op 14 maart 2018

Mijn vraag is wat 'overschrijvingskosten caravan' nu precies inhoudt.
Is dat voor de verkoper of de koper en waarom ben je verplicht dat te betalen?
En hoe wordt de hoogte van het bedrag bepaald?

Antwoord van Michiel

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een vraag over overschrijvingskosten (sta)caravan op een camping, welke door de ondernemer gehanteerd worden.

Er bestaan geen normeringrn/richtlijnrn ter zake hoogte overschrijvingskosten (sta)caravan op een recreatiepark. In het algemeen dienen de kosten in een redelijke verhouding te staan tot de geleverde inspanningen van de ondernemer.HEt zal doorgaans niet meer dan circa € 100,- beslaan.

Geschillencommissie Recreatie
Indien de camping RECRON-lid is, dan kunt u uw geschil ter beoordeling laten toetsen door de Geschillencommissie Recreatie.***

Reactie van rm77:

Dus € 950,- is dan wel behoorlijk aan de hoge kant.....***

Reactie van Michiel Claesen:

Ja, ervan uitgaande dat het louter administratiekosten betreffen.