Naar de inhoudLogo van de ANWBANWB Homepage

Recron rekenmodules en prijsbepaling en richtlijnen daaraan verbonden en recreatie ondernemers zijn gehouden

Vraag gesteld door Jiravh op 2 januari 2020

Ik bezit een chalet op een chaletpark, de plek die ik huur wordt door de ondernemer als luxe plaats gekwalificeerd. Zijn daar richtlijnen voor en wat mag ik verwachten van een luxe plaats en hoe wordt de huurprijs bepaald.

Op dit park zijn enkel comfort en luxe plaatsen, het enige onderscheid is de oppervlakte 190m2 en 225m2 voor 2400 euro pj en 3300 euro pj, kale huur dus exclusief verder alles, het park biedt buiten de grond verder dan ook niets.

Onlans heeft de eigenaar de prijzen verhoogd 3 procent btw verhoging laag tarief 2 procent indexering volgens recron en 4 procent ivm vaste plaats gerelateerde investeringen, totaal 9 procent toegepast op alle prijzen, dus ook op levering gwe, afval en riool en huur postbus, mag dat wel?

Verder staat in de voorwaarden dat de ondernemer voor door leveren van electra en water bij de prijs een percentage voor onderhoud nutsvoorziening en een percentage winst mag doorberekenen, is het dan normaal dat de ondernemer zelf als grootverbruiker 0,12 cent per kw betaalt en 1,20 per m3 water betaalt repactievelijk 0,69p kw en 3,95 euro per m3 in rekening brengt?
En voor de levering van propaangas 3,65 euro per m3 berekenr, lijkt mij ook buitenproportioneel.

Daar een chalet zeker geschakeld anders als een caravan met voortent niet zomaar te verplaatsen is naar een ander park, dus lijkt het om die reden er meer op dat de ondernemer een vrijbrief tot uitbuiting heeft, buiten het bepalen en ontnemen van allerlei vrijheden waardoor recreëren nog nauwelijks op zijn plaats is. Ik mag toch hopen dat er in de recron richtlijnen aan de ondernemer gesteld zijn, anders zijn de bezitters van chalets die dus wel tussen 60 en tot wel ruim 100.000 euro hebben geïnvesteerd, vogelvrij overgeleverd aan de ondernemer.

Antwoord van Annemieke

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een chalet op een camping. U heeft een aantal vragen over de gang van zaken op de camping, zoals de hoogte van de betalingen, verhoging van het stageld en de definitie van luxe plaatsen.

Een campingeigenaar heeft de zeggenschap over de wijze waarop de camping wordt gerund. Die zeggenschap gaat heel ver. Als huurder van de grond zijn uw rechten beperkt. Is het een Recron Camping, dan worden gelukkig weleens een flink aantal zaken geregeld in de Recron voorwaarden.

De definitie “luxe plaats” wordt in de voorwaarden of de wet niet geregeld. De campingeigenaar kan dus zelf bepalen wat hieronder valt. Als er een prijsverschil is tussen de standaard kavels en de luxe kavels moet er wel verschil zijn, bijvoorbeeld door een betere ligging of een grotere plaats.

Prijzen mogen elk jaar worden verhoogd. Is het een aanzienlijke prijsverhoging (denk aan 10 procent of meer), dan moet deze verhoging ruim van tevoren worden meegedeeld als het tenminste een Recron camping betreft. Een prijsverhoging die lager is mag elk jaar worden doorgevoerd.

Met betrekking tot de levering van energie en dergelijke is bepaald dat de campingeigenaar een hoger tarief mag berekenen.Aan deze verhoging zijn in redelijkheid wel grenzen te stellen.

Om de hoogte van de energieprijzen te kunnen beoordelen, is het van belang dat u gespecificeerd overzicht heeft van de opbouw van dit bedrag. Betreft het louter de kale energieprijs of zijn kosten zoals vastrecht eveneens in de energieprijs opgenomen.

De Geschillencommissie Recreatie heeft al eens uitspraak gedaan over de toelaatbare hoogte van de energieprijs: 'De ondernemer heeft de vrijheid om zelf te bepalen welk tarief hij toepast. Zijn tarief kan en mag worden samengesteld uit andere factoren zoals omslaan van algemene investeringskosten ten behoeve van energievoorziening, administratie, aan derden verschuldigde gelden en dergelijke dan waarop energiebedrijven hun tarief voor particulieren baseren. Een tarief van € 0,35 per kWh oordeelt de commissie op zich in vergelijking tot de haar uit eigen wetenschap bekende elektratarieven in deze sector weliswaar aan de hoge kant, maar niet buitenproportioneel.'

Heeft u een geschil met de campingeigenaar, dan staat het u vrij om uw geschil, zoals de hoogte van het energietarief te laten toetsen door de Geschillencommissie Recreatie.